Browsing by Project

Showing results 21 to 40 of 1093 < previous   next >
Title
Adsorpsiyonlu Isı Pompalarının Isı Transfer Özelliklerinin Artırılmasına Yönelik Isı İletkenliği Yüksek İndirgenmiş Grafen Oksit Sentezi
Advanced Manufacturing of Zn Electrodes for Rechargeable Zn-Air Batteries
Afrika Yeşil Maymunu CV-1 Hücre Hatlarında, HIV-1 Tat Proteini Varlığında Üretilen SLPI Proteininin İnsan Hücre Hatlarındaki Üretiminin İncelenmesi ve HIV-1 LTR Promotoruna Etkisinin Araştırılması
AG-07 Molekülünün Nekrotik Hücre Ölümü Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Akustik Emisyon Vasıtasıyla Pasif Süreç Gözetimi
Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemlerinde Birleşik Sayısal/Asimtotik Algoritmalar: Baraj Yıkımı İle Oluşan Akış Ve Diğer Uygulamalar
Akışlı-Reaktörde Kuantum Nokta Üretimi Ve Yeni Nesil Fotonik Aygıt Fabrikasyonu
Alaçatı Taşı Agregası ile Üretilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Aljinat Bazlı Yenilenebilir Antimikrobiyal Kaplamaların Üzümlerin Kalite Karakteristikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Alkenil Oksiranların Organoborlar ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri: 4-Aril ya da 4-Alkenil Sübstitüye Allil Alkollerin Sentezinde Regio ve Stereo Seçimli Bir Yöntem
Alkenilboron bileşiklerin rodyum katalizli C-H aktivasyon/karbonilasyon prosesleri ile indenon ve indanon yapılarının sentezi
Alkenilboron Bileşiklerin Rodyum Katalizli C-H Aktivasyon/Karbonilasyon Prosesleri Ile İndenon Ve İndanon Yapılarının Sentezi
Alkinil Gruplu Doymamış Bileşiklerin Karbonilatif Tepkimeleri
Alkol Bazlı Antibakteriyel El Dezenfektanı Formülasyonu Geliştirilmesi
Allenil Yapıların Dipolar Siklokatılma Tepkimeleri
Alternatif Bir Geçirgen İletken Oksit Malzeme Olarak Galyum ve Alüminyum Katkılı Çinko Oksit İnce Filmlerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi
Altmann Mekanizması Kullanarak Hareketli Işık Raflarının Tasarımı ve Performans Analizi
Altıgen bor nitrür temelli tek-foton kaynaklarının grafen ve fotonik mikro kavitelerle etkileşimi
Altın Bileşiklerine Duyarlı Rhodamin Yapısında Kemosensörlerin Geliştirilmesi ve Hücre İçerisinde Görüntülenmesi
Altın İyonlarına Duyarlı Fluorescein Yapısında Kemosensörlerin Geliştirilmesi ve Canlı Hücreler İçerisinde Altın İyonlarının Görüntülenmesi