Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 288 to 307 of 1011 < previous   next >
Title
Floresan Altın İyon Algılayıcıları: Tasarım, Sentez ve Görüntüleme
Floresan Altın İyon Algılayıcıları: Tasarım, Sentez ve Görüntüleme
Floresan Özellik Gösteren Syn-Biman Bileşiklerinin Metal Katalizörleri Eşliğinde Sentezlenmesi Ve Foto-Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Floresanlı Yerinde Hibritleme (Fish) Yöntemi ile Bazı İndikatör ve Patojen Bakterilerin Çiğ Kanatlı Etlerinde ve Kıymada Saptanması
Fonksiyonel Dereceli SiC-Parçacık Takviyeli Alüminyum Matris Kompozit Malzemelerin Toz Metalürjisi Yöntemi ile Hazırlanması ve Statik ve Dinamik Özelliklerinin Mekanik ve Ultrasonik Yöntemlerle Ölçülmesi
Fonksiyonel Glutensiz Ekmek Üretimi İçin Leblebi Ununun Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Fonksiyonelleştirilmiş Ultra-ince Geçiş Metali Dikalkojenitleri
Fosfor ve Metal İçeren Proteinlerin Jel Matrikslerinde Belirlenmesi İçin Bir Düşük Basınç Lazer-Oluşturmalı Plazma Spektrometri Sistemi, LP-LIBS, Kurulum Çalışmaları
Fotokapan Fotoğraflarında Bazı Hayvan Türlerinin Tespiti
Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Hidrojen Üretimi için Şeker Pancarı Atık Sularının Değerlendirilmesi
Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Sukroz Çözeltisinden Hidrojen Üretilmesi
Fotonik Bölümü Eğtim ve Araştırma Altyapısnın Güçlendirilmesi
Fotonik Kristal Optik Fiber Tasarımı
Fotopolimerizasyon Yöntemi Ile Fibere Entegre Yüksek Verimli Mod-Seçici Izgara Bağdaştırıcı Üretimi
Fotosentetik Mikrobiyal Yakıt Hücresi (FMYH) ile Farklı Organik Yüklerdeki Atıksuların Arıtılması ve Enerji Üretimi
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi
Fruktoz’un 5-Hidroksimetilfurfural’a Dönüştürülmesi için Aktif ve Seçimli Katalizörlerin Hazırlanması ve Uygun Çözücünün Belirlenmesi
Fullerenlere Alternatif Yeni Asetil Köprülü Perilendiimidlerin Sentezi ve Akseptör Özelliklerinin Fotofiziksel Süreçlerle Araştırılması
Fungal P450 Monooksigenazların İzolasyonu, Tanılanması, Rekombinant Üretimi ve Biyoaktif Bileşiklerin Biyotransformasyonunda Kullanılması
Fındık Atıklarından Sıvı Sıcak Su Uygulamasıyla Antioksidan Madde Üretimi