Browsing by Project

Showing results 311 to 330 of 1107 < previous   next >
Title
Fonksiyonel Glutensiz Ekmek Üretimi İçin Leblebi Ununun Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Fonksiyonelleştirilmiş Ultra-ince Geçiş Metali Dikalkojenitleri
Fosfor ve Metal İçeren Proteinlerin Jel Matrikslerinde Belirlenmesi İçin Bir Düşük Basınç Lazer-Oluşturmalı Plazma Spektrometri Sistemi, LP-LIBS, Kurulum Çalışmaları
Fotokapan Fotoğraflarında Bazı Hayvan Türlerinin Tespiti
Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Hidrojen Üretimi için Şeker Pancarı Atık Sularının Değerlendirilmesi
Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Sukroz Çözeltisinden Hidrojen Üretilmesi
Fotonik Bölümü Eğtim ve Araştırma Altyapısnın Güçlendirilmesi
Fotonik Kristal Optik Fiber Tasarımı
Fotopolimerizasyon Yöntemi Ile Fibere Entegre Yüksek Verimli Mod-Seçici Izgara Bağdaştırıcı Üretimi
Fotosentetik Mikrobiyal Yakıt Hücresi (FMYH) ile Farklı Organik Yüklerdeki Atıksuların Arıtılması ve Enerji Üretimi
Frekansı Ayarlanabilir THz Modulasyonu İçin VO2 Tabanlı Dijital Metayüzeyler
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi
Fruktoz’un 5-Hidroksimetilfurfural’a Dönüştürülmesi için Aktif ve Seçimli Katalizörlerin Hazırlanması ve Uygun Çözücünün Belirlenmesi
Fullerenlere Alternatif Yeni Asetil Köprülü Perilendiimidlerin Sentezi ve Akseptör Özelliklerinin Fotofiziksel Süreçlerle Araştırılması
Fungal P450 Monooksigenazların İzolasyonu, Tanılanması, Rekombinant Üretimi ve Biyoaktif Bileşiklerin Biyotransformasyonunda Kullanılması
Fındık Atıklarından Sıvı Sıcak Su Uygulamasıyla Antioksidan Madde Üretimi
Fındık Kabuğunun Subkritik Su Ortamında Katalizör ile Değerli Kimyasallara Seçici Dönüştürülmesi
Fındık’ta (Corylus Avellana) Yeni-Nesil Dizileme Yaklaşımı ile Yeni Genomik Basit Dizi Tekrarları (gSSR) Markörlerinin Geliştirilmesi
Fırçalı Elektrik Motorlarında Fırça Ömrü İzleme ve Uyarı Sistemi