Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 332 to 351 of 985 < previous   next >
Title
Hidrofobik İlaçların Hedefe Yönelik Taşınımı İçin Misel İçeren Kitosan Nano Kompositlerin Üretimi
Hidrofobik Yüzeye Sahip Silika Nanoparçacıklarının Elde Edilmesi ve Yapışkanlık Çalışmalarında Kullanılması
Hidrojen Depolamaya Yönelik Kompozit Tank Malzemelerinin Performansının Mikroyapı Modifikasyonu ile İyileştirilmesi
Hidrojen Depolanması Ve Dağıtımı Amaçlı Yüksek Basınca Dayanıklı Hafif Kompozit Tank Malzemelerinin Ve Sistemlerinin Tasarlanması, Optimizasyonu Ve Prototip İmalatlarının Gerçekleştirilmesi
Hidrokarbonların Seçimli Oksidasyonu İçin Isıya Dayanıklı ve Yüksek Verimli Bir Biyokatalizör Elde Edilmesi
Hidroksiapatit Tozlarının, Yoğun ve Gözenekli HA Kompozit Malzemelerinin Hazırlanması ne Karakterizasyonu
Hidrotermal Kürlemenin Çimento-Bazlı Malzemelerin Mekanik ve Mikroyapısal Özelliklerine Etkisi
Hierarchical Motif Vectors for Protein Alignment and Functional Classification (230903)
High Capacity Gas Diffusion Electrodes via iCVD for Metal-Air Batteries
High Precision Haptic Device Design (HIPHAD)
HIV Tanı Testi Geliştirmek Amacıyla HIV-1 Kapsit Proteini ve Tek Bölgeli Antikorun Üretimi
HİDROKSİAPATİT / KİTOSAN KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
Homoallilik alkollerin enansiyoseçici sentezleri
Homomorfik Kriptosistem tabanlı Elektronik Seçim Sistem Çözümü
Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel'in Tetiklediği Apoptozisde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Rolleri
Hsa-miR-425’ın apoptotik etkilerinin HeLa hücrelerinde araştırılması
Hurma zeytinden izole edilen küflerin moleküler tanımlanması ve mikotoksin profillerinin belirlenmesi
Hurmada insan rotavirüsü tespiti.
Hücre Biyolojisi Mekaniği için Yonga-üzeri-laboratuvar
Hücre Dışı Veziküllerin Saptanması