Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 335 to 354 of 1078 < previous   next >
Title
Gen Salımı İçin Taşıyıcı Nanotaneciklerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Gençlerin Mekansal Deneyim Haritaları: İzmir’deki Üniversite Öğrencileri Örneği
Genomik Profilleme Yöntemiyle T Lenfositlerinde Apoptozu Düzenleyen mikroRNA'ların Tanımlanması
GGUIDE
Ginzburg-Landau Denklemlerinin Dinamik Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin Analizi
Giyilebilir Puls Oksimetre Tasarımı ve Üretimi
Gizli Parmak İzlerinin Sentetik Üretimi
Glikoz, Nişasta Ve Selülozdan Oktil Glikozitlerin Sentezlenmesi Için Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi
Gluconacetobacter Xylinus ile Gıda Endüstrisi Atıklarından Bakteriyel Selüloz Üretimi
GM2 Gangliosidoz Fare Modellerinde Yeni Antisens RNA Temelli Birleşik Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Gömülü Borular Etrafında Yerleştirilen Kum-Lastik Kırpıntı Karışımlarının Sıvılaşma Potansiyelinin Sarsma Tablası Deneyleri İle İncelenmesi
Görme Engelli Bireyler İçin Bilgisayarlı Görme ve Dokunsal Geri Bildirim Tabanlı Giyilebilir Yardımcı Cihaz Geliştirilmesi
Görünmez Nanotanecikler İçeren Kırılma İndisi Yüksek Şeffaf Polimerik Nanokompozitlerin Eldesi
Görüntü ve Video Üzerine Pozisyon ve Yön Bilgilerini Etiketleme Amacıyla Veri Kayıt Donanımının ve İlgili Genişletilmiş Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilmesi
Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Implant Yapıların Hazırlanması ve Nano Seviyede Ca-P ile Kaplanması
Grafen Destekli Perovskit Tipi Katalizörler ile Sukroz İçeren Atık Suların Arıtılması
Grafen Elektrotlu Çinko Oksit (ZnO ve ZnO: N) Tabanlı Fotodedektör Üretimi
Grafen Katkılı Metal Malzemenin Isıl Özelliklerinin İncelenmesi
Grafen Kuantum Noktalarında Safsızlıklara Bağlı Atomik Çökme
Grafen Mikromembranların Üretimi ve Mikrobiyoparçacık Tesbitinde Kullanılabilirliğinin Incelenmesi