Browsing by Project

Showing results 35 to 54 of 1107 < previous   next >
Title
Allenil Yapıların Dipolar Siklokatılma Tepkimeleri
Alternatif Bir Geçirgen İletken Oksit Malzeme Olarak Galyum ve Alüminyum Katkılı Çinko Oksit İnce Filmlerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi
Altmann Mekanizması Kullanarak Hareketli Işık Raflarının Tasarımı ve Performans Analizi
Altıgen bor nitrür temelli tek-foton kaynaklarının grafen ve fotonik mikro kavitelerle etkileşimi
Altın Bileşiklerine Duyarlı Rhodamin Yapısında Kemosensörlerin Geliştirilmesi ve Hücre İçerisinde Görüntülenmesi
Altın İyonlarına Duyarlı Fluorescein Yapısında Kemosensörlerin Geliştirilmesi ve Canlı Hücreler İçerisinde Altın İyonlarının Görüntülenmesi
Altın Katalizörlüğünde Enantiyoseçici Eklenme/Halkalaşma Tepkimeleri
Altın Nanotaneciklerin Hücre İçerisindeki Dağılımı ve Hareketlerinin Gerçek Zamanlı Olarak Canlı Hücre Ortamında İncelenmesi
Alümina Bor Karbür Alüminyum Malzemelerin Isı Transfer Özelliğinin İncelenmesi
Alümina-Bor Karbür-Alüminyum Sisteminin Sinterlenme Davranışlarının İncelenmesi
Alüminyum Temelli Organik Ağ Yapılarında CO2, CH4, H2 ve CO Adsorpsiyonunun ZLC ve Dolgulu Kolon Metotları ile İncelenmesi
Analitik Uygulamalar İçin Akış Enjeksiyon Analiz Sistemi Geliştirilmesi
Ankaferd’in Kolonik İnflamasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması
Anti-Apoptotik GTF2A1-AS Uzun Kodlamayan RNA'sının Hücreiçi Konumunun ve Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması
Antilisterial Renkonbinant Bakteriyosin Divercin V41 Mutant Türevlerinin PCR-Bazlı Gen Montaj Metodu ile Dizaynı ve Geliştirilmesi
Antimikrobiyal Ve Antioksidan Özellik Gösteren Uçucu Yağların Mikroenkapsülasyonu
Antimikrobiyel, Antioksidant ve Biyoaktif Özelliklere Sahip Yenilebilir Jellerin in Vitro Yöntemler ile İnsan Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Belirlenmesi
Apoptotik Hücrelerde Kromatin ve Uzun Kodlamayan RNA Etkileşimlerinin İrdelenmesi
Apoptozun Düzenlenmesinde Rol Oynayan m6A RNA Modifikasyonlarının Araştırılması
Ara Yüzlerin Matematiksel Modellerin Yeni Geliştirilecek Modern Matematiksel Tekniklerin Çözümü