Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 348 to 367 of 1078 < previous   next >
Title
Görüntü ve Video Üzerine Pozisyon ve Yön Bilgilerini Etiketleme Amacıyla Veri Kayıt Donanımının ve İlgili Genişletilmiş Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilmesi
Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Implant Yapıların Hazırlanması ve Nano Seviyede Ca-P ile Kaplanması
Grafen Destekli Perovskit Tipi Katalizörler ile Sukroz İçeren Atık Suların Arıtılması
Grafen Elektrotlu Çinko Oksit (ZnO ve ZnO: N) Tabanlı Fotodedektör Üretimi
Grafen Katkılı Metal Malzemenin Isıl Özelliklerinin İncelenmesi
Grafen Kuantum Noktalarında Safsızlıklara Bağlı Atomik Çökme
Grafen Mikromembranların Üretimi ve Mikrobiyoparçacık Tesbitinde Kullanılabilirliğinin Incelenmesi
Grafen Nanolevha Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin Geliştirilmesi
Grafen Nanolevha Takviyeli ZE10 Magnezyum Alaşımının Mikroyapısı ve Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi
Grafen Nanoşeritlerde Elektronik Korelasyon Etkileri
Grafen Nanoşeritlerdeki Manyetik Safsızlıkların Spin-Spin Korelasyonlarının Kuantum Monte Carlo Metoduyla İncelenmesi
Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
Grafen-Benzeri Ultra-İnce Kristaller ve Heteroeklemlerin Optik Özellikleri
Grafin İçeren İşlevsel Nanoyapıların Tasarımı ve Elektronik Özellikleri
Grafin Tabanlı Nanoyapıların Elektronik, Manyetik ve İletkenlik Özellikleri
Gülbahçe ve Çevresindeki Jeotermal Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Modellenmesi
Güney Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Onosma Türlerinden Sitotoksik Bileşiklerin Elde Edilmesi, DNA Topoizomeraz Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Güney Ege Bölgesi Sızma Zeytinyağları ile Rafine Zeytinyağın Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tesbiti ve Fenolik İçerikleriyle Korelasyonunun Araştırılması
Güneybatı Karadeniz için Yakın Kıyı Dalga Tahmin Modeli Geliştirilmesi ve Ölçümlerle Karşılaştırılması
Gıda Ambalajlama Teknolojisinde Kullanılan Biobazlı Filmlerin Özelliklerinin Geliştirilmesi