Browsing by Project

Showing results 351 to 370 of 1107 < previous   next >
Title
Glikoz, Nişasta Ve Selülozdan Oktil Glikozitlerin Sentezlenmesi Için Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi
Gluconacetobacter Xylinus ile Gıda Endüstrisi Atıklarından Bakteriyel Selüloz Üretimi
GM2 Gangliosidoz Fare Modellerinde Yeni Antisens RNA Temelli Birleşik Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Gömülü Borular Etrafında Yerleştirilen Kum-Lastik Kırpıntı Karışımlarının Sıvılaşma Potansiyelinin Sarsma Tablası Deneyleri İle İncelenmesi
Görme Engelli Bireyler İçin Bilgisayarlı Görme ve Dokunsal Geri Bildirim Tabanlı Giyilebilir Yardımcı Cihaz Geliştirilmesi
Görünmez Nanotanecikler İçeren Kırılma İndisi Yüksek Şeffaf Polimerik Nanokompozitlerin Eldesi
Görüntü ve Video Üzerine Pozisyon ve Yön Bilgilerini Etiketleme Amacıyla Veri Kayıt Donanımının ve İlgili Genişletilmiş Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilmesi
Gözenekli ve Köpük Ti6Al4V Implant Yapıların Hazırlanması ve Nano Seviyede Ca-P ile Kaplanması
Grafen Destekli Perovskit Tipi Katalizörler ile Sukroz İçeren Atık Suların Arıtılması
Grafen Elektrotlu Çinko Oksit (ZnO ve ZnO: N) Tabanlı Fotodedektör Üretimi
Grafen Katkılı Metal Malzemenin Isıl Özelliklerinin İncelenmesi
Grafen Kuantum Noktalarında Safsızlıklara Bağlı Atomik Çökme
Grafen Mikromembranların Üretimi ve Mikrobiyoparçacık Tesbitinde Kullanılabilirliğinin Incelenmesi
Grafen Nanolevha Takviyeli Metal Matrisli Nanokompozitlerin Geliştirilmesi
Grafen Nanolevha Takviyeli ZE10 Magnezyum Alaşımının Mikroyapısı ve Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi
Grafen Nanoşeritlerde Elektronik Korelasyon Etkileri
Grafen Nanoşeritlerdeki Manyetik Safsızlıkların Spin-Spin Korelasyonlarının Kuantum Monte Carlo Metoduyla İncelenmesi
Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
Grafen-Benzeri Ultra-İnce Kristaller ve Heteroeklemlerin Optik Özellikleri
Grafin İçeren İşlevsel Nanoyapıların Tasarımı ve Elektronik Özellikleri