Browsing by Project

Showing results 412 to 431 of 1105 < previous   next >
Title
Hidrotermal Kürlemenin Çimento-Bazlı Malzemelerin Mekanik ve Mikroyapısal Özelliklerine Etkisi
Hierarchical Motif Vectors for Protein Alignment and Functional Classification (230903)
High Capacity Gas Diffusion Electrodes via iCVD for Metal-Air Batteries
High Precision Haptic Device Design (HIPHAD)
HIV Tanı Testi Geliştirmek Amacıyla HIV-1 Kapsit Proteini ve Tek Bölgeli Antikorun Üretimi
Homoallilik Alkollerin Enansiyoseçici Sentezleri
Homomorfik Kriptosistem Tabanlı Elektronik Seçim Sistem Çözümü
Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel'in Tetiklediği Apoptozisde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Rolleri
Hsa-miR-425’ın Apoptotik Etkilerinin HeLa Hücrelerinde Araştırılması
Hurma Zeytinden İzole Edilen Küflerin Moleküler Tanımlanması ve Mikotoksin Profillerinin Belirlenmesi
Hurmada İnsan Rotavirüsü Tespiti
Hücre Biyolojisi Mekaniği için Yonga-üzeri-laboratuvar
Hücre Dışı Veziküllerin Saptanması
Hücre Farklılaşmasının Manyetik Levitasyon Yöntemi ile Tanımlanması
Hücre Yönlenmesi için Lazer Ablasyonu ile Cam Yüzey Üzerinde Mikro-Desenli Hidrojel Hazırlanması
Hızlı Şarj Durumunda Elektrikli Araçlardaki Pil Ömrünün Uzatılması Için Soğutma Tasarımlarının Araştırılması
IL-6’nın T-Hücre Sağkalımına Etkisi
In Vitro ve In Vivo Meme Kanseri Modellerinde Intronik Promotörlü Stabil Intronik Sekans Rna'Ların Genom Kapsamlı Araştırılması
Infiltrasyon Yöntemiyle Elde Edilmiş La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 - Ce0.9Gd0.1O2-d Kompozit KOYH Katodunun Elektrokimyasal Performansı Çalışması
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/283595