Browsing by Project

Showing results 444 to 463 of 1094 < previous   next >
Title
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/116F206
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/SBAG/215S862
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/110T782
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/112T507
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/112T946
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/113T025
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/114F341
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/212T201
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TEYDEP/1150065
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TOVAG/106O246
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TOVAG/213O126
Inkjet Yazıcı İle Yüksek Çıktılı Kombinasyonel Su Ayrıştırma Katalizörü Baskısında Kullanılmak Üzere Mürekkep Formülasyonunun Geliştirilmesi
Interactions of Breast Cancer Cells with Macrophages in Controlled 3D in vitro Microenvironments
Investigation of the effects of Thermal Stratification on Hydrodynamics of a Reservoir
IRF6'nın Meme Kanserinde Tümör Baskılayıcı Rolünün ve p63 Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Isochrysis Galbana Mikroalglerinin Çeşitli Koşullarda Büyümeleri ve Yağ Üretimlerinin İncelenmesi
Isopropanol-Bağımlı ve Alkali pH ile İndüklenen Tripsin Jeli Oluşumunun ve Bu Jelin Katı Yüzeyde Oluşturduğu İnce Tabakanın Yapısal, Fonksiyonel ve Reolojik Karakterizasyonu ile Biyoteknolojik Uygulamaları
Işık Geçirgenliği Düşük Sıvı Gıdalar İçin Sürekli Akış-UV Reaktör Dizaynı
Işıma Yapan Polimerik Lif Demetlerinin Elektrodokuma Metodu ile Eldesi ve Optik Özelliklerinin Tanımlanması
(iv) İnovatif Yöntemler ile Nano Liflerin Elektro-Spreyleme / Elektro-Spinning Gibi Teknikler ile Yüzeye Kaplanması Yöntemi ile Kompozit Birleşme Bölgesi Performansının Artırılması