Browsing by Project

Showing results 498 to 517 of 1094 < previous   next >
Title
İYTE Kampüsünde Çok-Klorlu Bifenil Kirliliğine Uzun Mesafeli Atmosferik Taşınımın Etkisi
İYTE Kampüsünün Dış Ortam Isıl Konfor Koşullarının Analizi
İYTE Test Odasının Higrotermal Davranışının Deney ve Simulasyon ile İncelenmesi
İYTE Yaşam Merkezinde Bir Online CBS Tabanlı İzleme ve Enerji Talebi Tahminleme ve Modelleme Projesi
İzmir İlinde Kabuklu Deniz Ürünlerinde İnsan Rotavirüsü Tespiti
İzmir Körfez Çamurunun Yapı Tuğlası Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Kullanılması
İzmir ve Çevresindeki Önemli Ulaşım ProjelerininBölgesel ve Kentsel Trendler Üzerindeki Etkilerinin Çapraz Etkileşimli Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi.
İzmir Yöresi Peynirlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus izolatlarının antibiyotik dirençliliği profilinin saptanması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ar-Ge Stratejisi Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Kaynaklarının İzlenerek Geri Kazanılmaya Uygunluğunun Değerlendirilmesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Mesleksel Sağlık Risklerinin Belirlenmesi
İzmir'de Kalıcı Organik Kirleticilere Maruziyetin ve İlişkili Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi
İzmir'in Tarihi Sinemaları: Belgeleme ve Sözlü Tarih Çalışması
İzmir, Agios Ioannis Theologos Kilisesi ve Rum Okulu Çevresindeki Çok Kültürlü Yerleşimin Korunması Üzerine Değerlendirmeler
İzmir, Selçuk'ta Bulunan Beylikler Dönemi Hamam Yapılarının Harç ve Sıva Özellikleri
İzmir`deki Büyük Alışveriş Merkezlerine Eleştirel Bir Yaklaşım
İzmir’de Kümelenme Trendi Gösteren Gelinlik Sektörü İçin Mekansal Ve Organizasyonel Ekosistem Haritasının Çıkarılması Projesi
İzmir’de Endüstri Mirası olarak Halkapınar Su Pompa İstasyonu Binasının Korumaya Yönelik Değerlendirilmesi
İzmir’de Kentsel, Yarı-Kentsel ve Kırsal Kesimlerde Bulunan Ev, Okul ve Kafe/Bar/Restoranlardan Alınan Çökelmiş Toz Örneklerinde PCB Düzeylerinin Belirlenmesi
İzokinolinlerin Borilasyonu