Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 534 to 553 of 987 < previous   next >
Title
Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Tiksotropinin Kalıp Basıncı, Yüzey Ve Dürabilite Özelliklerine Etkileri
Kent-kır Çeperi Bağlamında Kentsel Müşterekler
Kentleşmenin Kıyı Bölgesindeki Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği
Kentsel Eşitsizlikler Kent Sahillerinin “Kamusallığını” Nasıl Şekillendiriyor?: İzmir kent içi sahillerine vatandaşların “erişim”indeki farklılıklara dair ampirik bir çalışma
KENTSEL VE KIRSAL ALANDA YAŞAYAN GENÇLERİN SOSYALLEŞMELERİNDE KAMUSAL ALAN DENEYİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MENDERES VE KARŞIYAKA ÖRNEĞİ
Keratitis–ichthyosis–deafness sendromuna neden olan konneksin26 mutasyonlarının keratinosilerdeki hücre iskeleti üzerine olan etkilerinin araştırılması
KID Sendromu İçin 3 Boyutlu Organotipik Deri Modelinin Oluşturulması
Kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile üretilen polimer ince filmlerin ve dalga klavuzlarının sensör uygulamaları için fonksiyonlandırılması
Kimyasal Çapraz Bağlama ile Kitosan Bazlı Hidrojenlerin Hazırlanması ve Biyomalzeme Olarak Uygunluğunun Araştırılması
Kimyasal çapraz bağlama yöntemiyle PEG-keratin hidrojellerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Kimyasal Yolla Grafen Türevlerinin Sentezi Ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Anot Ve Boşluk Transfer Malzemesi Olarak Kullanımları
Kitin ve Kitosan Biyosorbentlerinin Pembe Karides (Parapenaeus Longirostris) Kabuk Atıklarından Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Karşılaştırmalı Zehirli Metal Adsorpsiyon Çalışmaları
Kitosan bazlı biyo polimerlerin sentezlenmesi ve zeytin karasuyu arıtımı için adsorbent malzeme olarak kullanılması
Kitosan Bazlı Biyo-Uyumlu Emülgatör Üretimi , Karakterizasyonu Ve Yağ Dispersiyon Kinetiğine Olan Etkisinin Incelenmesi
Kitosan Bazlı Doğal Biyoaktif Yara Örtüsünün Geliştirilmesi”
Kitosan nano-parçacıklar ile rekombinant esteraz enziminin Immobilizasyonu
Klorlu Toksik Organikler: Dış Atmosferde Ölçülüp İzlenerek Türkiye nin Bu Toksikler Bakımından Potansiyelinin Belirlenmesi.
Klozet temizliği ve kokuya karşı klorlu ürünlerin kullanımı ile oluşabilecek uçucu organik bileşik emisyonu
Kolloid Kristal Temelli Yüksek İnorganik Derişimli ve Esnek Basınç Sensörü Üretimi
Kolloid Plekzitonik Nanoparçacıklar