Browsing by Project

Showing results 538 to 557 of 1094 < previous   next >
Title
Karbon Elyaf Takviyeli /Termoplastik Poliamid Esaslı Kompozit Yapıların Geliştirilmesi
Karbon Elyaf Takviyeli Lamine Kompozitlerin Manokompozit Polimer Sistemlerinden Geliştirilmesi
Karbon-Cam/Epoksi Hibrid Kompozitlerin Üç Nokta Eğme Yorulma Davranışlarının İncelenmesi
Karbondioksitin Çok Karbonlu Ürünlere Demir ve Alkali Katkılı Kobalt Katalizörlerle Dönüştürülmesi: Birleşik Bir Hesaplamalı ve Deneysel Çalışma
Karışık Taşınımlı Isı Transferine Maruz Kalan Periyodik Gözenekli Bir Yapının Ara Yüzey Isı Taşınım Kat Sayısı ve Isıl Dispersiyon İletimi Üretimi Üzerinde Deneysel Bir Çalışma
Karışımına Etken Madde Eklenerek Biyolojik Performansı Arttırılmış Kemik Çimentolarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Karışımına Likit Etken Madde Eklenerek Biyolojik Performansı Arttırılmış Kemik Çimentolarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Katalitik Modüler Reaktörde Biyometan üretimi
Katalizörler Üzerinde Biyogazdan Hidrojence Zengin Gaz Üretilmesi
Katmanlı Katı Hal Malzemelerinin Hidrotermal Sentezi ve X-Ray Yapı Tayini
Katmanlı LLZO filmlerin Mıknatıssal Saçtırma ile Yüksek Sıcaklıkta Büyütülmesi
Katyonik Konjuge Politiyofen Tabanlı PCR İçermeyen Metodoloji ile Tek Nükleotid Polimorfizmi Saptanması
Katyonik Oligotiyofenlerin “Coarse Grained” Moleküler Dinamik Simülasyonları
Katyonik Yıldız Polimerlerin siRNA Transfeksiyon Etkinliklerinin Belirlenmesi
Katı Asit Katalizörlerin Sorbitolün İsosorbide Dönüştürülmesi için Geliştirilmesi
Katı Oksitli Yakıt Hücrelerinde Kullanılan La1-xSrxCo1-yFeyO3-d Katot Malzemesinin Mekanik Sentezleme Yöntemiyle Hazırlanması
Kavite-Atom Sistemlerinde Kuantum Durum Kontrolü
Keçi Sütünün İnek Sütü Ile Tağşişinin Belirlenmesi Için Kemometrik Veri Analiz Yaklaşımlarına Dayalı Basit Ve Hızlı Spektroskopik Yöntemler Geliştirilmesi
Kek Yapımında Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Karbonil Oluşumuna ve Kek Özelliklerine Etkisi
Kemeraltı, Kestelli Bölgesi Sözlü Tarih Çalışması