Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 554 to 573 of 985 < previous   next >
Title
Konformasyon Değişikliğine Hassas Politiyofen Türevi Polielektrolit Sentezi ve Mikroakışkan DNA Metilasyon Tarama Platformu Geliştirilmesi.
Kontrollü Antibiyotik Salımı Yapan Kitosan/Silika Bazlı Kompozit Doku İskelelerinin Geliştirilmesi Ve Sert Doku Mühendisliği İçin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
Kontrollü ilaç salımı uygulamaları için arayüzey faz değişimi yöntemi ile mikrokapsül üretimi
Kontrollü ilaç taşınımının ve salınımınının ESR spektroskopisi ile çalışılması
Kontrollü Salım Özelliklerine Sahip Antimikrobiyel, Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi
Korozyon testi için seramik kroze imalatı
Korozyona Uğramış Manyezit Bazlı Çimento Fırını Refrakterlerin Mikroyapısal Karakterizasyonu
Korteweg-de Vries denklemi için sonlu aralıkta sağ uçtan Dirichlet-Neumann kontrol dizaynı
Kozmolojide Bose-Einstein Yoğuşmasının Oluşması ve Çökmesi ve Karanlık Madde Kara Delikleri
Kölemanit ilkavesiyle kaolen ve kalsitten anortit seramikleri sentezlenmesi ve sinterlenmesi
Kritik Teknolojiler İçin İleri Fonksiyonel Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi: İleri ve Yenilikçi Teknolojik Sensörler
Krom Manyezit Çimento Fırını Refrakterlerinde Bulunan Demirce Zengin Halkaların İncelenmesi.
Kumaş Yapımında Sentetik İplikler Kullanılarak Dokunan Çeşitli Örgü Şekillerinin Kızılötesi İletkenliğinin Fotonik Kristal Yaklaşımı ile İncelenmesi.
Kurşun İçermeyen Perovskit Malzemelerin Sentez ve Karakterizasyonları
Kuru İncir Işleme Atıkları, Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimi: Pektin Ekstraksiyonun Optimizasyonu ve Moleküler, Fonksiyonel ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Karakterizasyonu
Kuru İncir İşleme Atıkları, Yan Ürünleri ve Hurdalarından Pektin Üretimi ve Fonksiyonel Karakterizasyonu
Kurutulmuş damla-LIBS analizlerinde nanparçacık varlığının sinyal şiddeti üzerinde etkilerinin araştırılması
Küçük Rüzgar Türbinlerinin Optimizasyonu Ve Ticari Promosyonu
Kütüphane Çalışma Alanlarında Karşılaşılan Yer Bulamama Sorununun Görüntü ve Video İşleme Yöntemleriyle Gerçek Zamanlı Analizi ve Çözümlenmesi
Kırmızı-Mavi-Yeşil Işıma Yapan Kuantum Parçacıklarının Foto-Fiziksel Davranışları ve QD-LED Uygulamaları