Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 554 to 573 of 999 < previous   next >
Title
Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Levy Süreçleriyle Modellenmiş Karmaşık Elektrik Güç Ağlarında Kararlılık Analizi, Kestirim ve Kontrol
Li+/Mg++ Ayrımında Kullanılabilecek Bir Nanofiltrasyon Membranının Geliştirilmesi
Lignoselülozik Biyokütleden Ksilooligosakkarit Üretimi İçin Derin Ötektik Çözücü Temelli Süreç Geliştirilmesi
Lignoselülozik Biyokütleden Süksinik Asit Üretimi
Linear Olmayan Parabolik Differensiyel Denklemlerin Standard Olmayan Sonlu Fark Metodu ile Çözülmesi
Lipaz Aktivitesine Sahip, Soğuğa Adapte Olmuş Bir Bakteriden Lipaz Enzimi Kodlayan Geninin Klonlanarak Rekombinant Olarak Üretilmesi
Lipocalin 15 (LCN15) Geninin İnce Bağırsak Enterosit Hücrelerindeki Glikoz ve Yağ Metabolizmasındaki Fonksiyonel Rolünün Araştırılması
Lipozomal Doksorubisin (DOX) Üretimi
Lityum İyon Pillerinde Katot Olarak Kullanılma Olasılığı Bulunan V2O5 İnce Filmlerinin Yüksek Vakumda Mıknatıssal Saçtırma Yöntemi İle Üretilmesi
Lityum İyon Pillerinde LCO/LLZO Arayüzeyinin ZTO Bariyer Katmanla İyileştirilmesi için Detaylı XPS Analizi
Lizin ve Polietilenglikol Yapılı Gadolinyum Fonksiyonlandırılmış Yeni Nesil Paramanyetik Ajanların Sentezi, Karakterizasyonu ve Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Hücre Kültüründe Kullanılması
Lizozim ve Iota-Karagenandan Katmanlı Depozisyon Yöntemi ile Yenilebilir Kaplama Elde Edilmesi ve Kaplamaların Yapısal Karakterizasyonu
Lizozomal Katepsin A Enziminin Vazoaktif Peptid Biyolojisindeki Rolü
Lizozomal Neu1 Sialidaz Enziminin Glikosifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Araştırılması
Lizozomal Neu1 Ve Neu4 Sialidazın Yağ Metabolizmasındaki Biyolojik Rolü: Lipidom Analizi
Lizozomal Neu4 Sialidaz Enziminin Sifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Üçlü Enzim Eksikliği Olan Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Kütle Spektrometre Ve Görüntüleme Sistemi İle Araştırılması
Lizozomal Neu4 Sialidazın Etkileşime Girdiği Proteinlerin Kütle Spektrofotometrisi MS/MS ile Belirlenmesi
Luteolinin Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi (Ph+ All) İçin Terapötik Potansiyelinin ve Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Rolünün Belirlenmesi
M6a RNA Modifikasyonlarının Invazif Lobüler Meme Kanseri Oluşumuna Etkisinin In Vitro Hücre Modelinde Araştırılması