Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 569 to 588 of 1078 < previous   next >
Title
Kitosan Bazlı Doğal Biyoaktif Yara Örtüsünün Geliştirilmesi”
Kitosan Nano-Parçacıklar ile Rekombinant Esteraz Enziminin Immobilizasyonu
Klorlu Toksik Organikler: Dış Atmosferde Ölçülüp İzlenerek Türkiye nin Bu Toksikler Bakımından Potansiyelinin Belirlenmesi.
Klozet Temizliği ve Kokuya Karşı Klorlu Ürünlerin Kullanımı ile Oluşabilecek Uçucu Organik Bileşik Emisyonu
Kolajen ve Antioksidan İlavesi ile Zenginleştirilmiş Yoğurt Dondurması Geliştirilmesi
Kolloid Kristal Temelli Yüksek İnorganik Derişimli ve Esnek Basınç Sensörü Üretimi
Kolloid Plekzitonik Nanoparçacıklar
Kolloidal Dörtlü Alaşım Znxcd1-Xsyse1-Y / Zncds Nanokristallerin Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Optik Özelliklerinin Alaşım Kompozisyonu, Tanecik Büyüklüğü Ve Katman Kalınlığı Ile Kontrolü
Kompozit Alümina, Zırkonya, Sılıka, Titan Seramik Membranların Gaz Ayrımında Kullanımı ve Karakterizasyonu
Konformasyon Değişikliğine Hassas Politiyofen Türevi Polielektrolit Sentezi ve Mikroakışkan DNA Metilasyon Tarama Platformu Geliştirilmesi
Kontrollü Antibiyotik Salımı Yapan Kitosan/Silika Bazlı Kompozit Doku İskelelerinin Geliştirilmesi Ve Sert Doku Mühendisliği İçin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
Kontrollü İlaç Salımı Uygulamaları İçin Arayüzey Faz Değişimi Yöntemi ile Mikrokapsül Üretimi
Kontrollü İlaç Taşınımının ve Salınımınının ESR Spektroskopisi ile Çalışılması
Kontrollü Salım Özelliklerine Sahip Antimikrobiyel, Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi
Korozyon Testi İçin Seramik Kroze İmalatı
Korozyona Uğramış Manyezit Bazlı Çimento Fırını Refrakterlerin Mikroyapısal Karakterizasyonu
Korteweg-de Vries Denklemi İçin Sonlu Aralıkta Sağ Uçtan Dirichlet-Neumann Kontrol Dizaynı
Kozmolojide Bose-Einstein Yoğuşmasının Oluşması ve Çökmesi ve Karanlık Madde Kara Delikleri
Kölemanit İlavesiyle Kaolen ve Kalsitten Anortit Seramikleri Sentezlenmesi ve Sinterlenmesi
Kritik Teknolojiler İçin İleri Fonksiyonel Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi: İleri ve Yenilikçi Teknolojik Sensörler