Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 594 to 613 of 985 < previous   next >
Title
Magnetic Behaviour of the Surface Layers of Nitrogen Implanted and Plasma Nitrided 316 Stainless Steel by Magnetic Force Microscopy (MFM)
Mahalle Parklarının Kullanımında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Farklılıklar: Karşıyaka (İzmir) parkları örneği
“Mahalle”de sosyal farklılıklar ve mekansal değişimler: Alsancak (İzmir) örneklem çalışması.
Makina Sağlığında Durum İzlemenin Eşik Bazlı Basit Bir Mobil uygulaması
Manyetik levitasyon ile adipoz doku biyofabrikasyonu
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile 3 Boyutlu Kanser Hücresi Kültürlenmesi Yoluyla Tümör Mimiği Üretilmesi
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile 3B Kardiyak Doku Modeli Oluşturulması
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile Büyük Ölçekte Sferoid Üretimi ve Karakterizasyonu
Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Kemik Hücrelerinin Ağırlıksız Ortamda Kültürlenmesi
Manyetik levitasyonda kanser ve sağlıklı hücrelerin beraber kültürlenmesi
Mayada Bor Dirençliliği Sağlayan Genlerin Bitki Homologlarının Fonksiyonel Analizi
Mechanic: İki-Boyutlu Malzeme Tabanlı Kompozitlerde Yük Ve Isıl Taşınımının Modellenmesi
Mekanik Etkiye Duyarlı SiO2/PDMS Kompozit Filmlerin Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Mekanik Titreşimlerin Meme Kanseri Hücrelerinin Davranışlarına Etkisi
Meme epitel hücrelerinin hücre döngüsü regülasyonunda Notch-IRF6 ilişkisi
Meme kanseri hücre hatlarında SEMA6D lokalizasyonunun belirlenmesi
Meme kanseri hücreleri ile makrofaj kaynaklı epidermal büyüme etkeninin etkileşme mekanizmasının lab-on-a-chip kullanılarak araştırılması.
Meme kanseri hücrelerinde Notch yolağının SLPI ifadesi üzerindeki etkileri
Meme kanseri hücrelerinin ardışık intravazyon ve ekstravazyonunu tespit eden çip üzeri labaratuar
Meme Kanserinin Tedavisine Yönelik Çok Fonksiyonlu, Hedeflenmiş, Özgün Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi, In Vitro Ve In Vivo Etkinliklerinin Incelenmesi