Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 747 to 766 of 1021 < previous   next >
Title
Ph Cevaplayabilen Peg-Peptid Konjugatı Bazlı Antikanser İlaç Taşıyıcı Sistemleri Geliştirilmesi
Ph'ya Duyarlı Hidrojeller Geliştirilmesi
pH’ya Duyarlı Peptit-Pluronik Konjugatı Bazlı Kurkumin Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi
Plazmonik Kovuklar
Plexilaser: Plekzitonik Lazerler
Poli(12-taç-4-eter) Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu
Polikristal Yapıya Sahip İki Boyutlu Malzemelerin Elektronik ve Taşınım Özelliklerinin Simülasyonu
Polimerik Filmlerin Kuantum Noktalar ile Fonksiyonlandırılması
Polimerik Optik Filtrelerin Geliştirilmesi
Polimerlerde Denge ve Difüzyon Katsayılarının Ters Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Tayini
Polimerlerin Transport Özelliklerinin Gravimetrik Yöntemle Ölçülmesi
Poliüretan Süngere İmmobilize Edilmiş Karbonik Anhidrazın Organik Çözücülerde Biyokatalizleme Performansı
Polymetaloksitlerinin Hidrothermal Sentezi ve X-Ray Yapı Tayini
Polyoksometallerin (Metal= Mo, V, Ti, Nb) Katı Hal Koordinasyon Kimyası: Organodiamin Gruplarıyla Şekillendirilen Açık Kristal Yapılı Polyoksometalfosfatların Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal Yapılarının Karakterizasyonu
Portatif Merceksiz Holografik Mikroskop Sisteminin Geliştirilmesi
Potansiyel MDM2-P53 İnhibitörleri Olarak 1,2,3-Triazol Sübstitüeli Kumarin Türevlerinin Sentezleri ve Antiproliferatif Özellikleri
Potansiyel MDM2-P53 ve Aromataz Enzim İnhibitörleri Olabilecek 1,2,4-Triazol Türevlendirilmiş 1,4-Oksazepin-5-On Moleküllerinin Sentezi
Potent Bir Adjuvan Adayı Olan Astragalozit VII Kullanılarak Adjuvan Sistemlerinin Geliştirilmesi, Optimizasyonu, Karakterizasyonu ve İmmünomodülatör Etkinliklerinin in vitro İncelenmesi
Prebiyotik Ksilooligosakkarit Üretiminde Ksilanaz Uygulama Şartlarının Optimizasyonu
Preseramik Polimerlerden SiOC Fiber Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu