Browsing by Project

Showing results 879 to 898 of 1094 < previous   next >
Title
Seryum Oksit (CeO2) Nanoparçacıklarının Hidrotermal Sentezi ve Katalitik Etkisinin İncelenmesi
Shigella Sonnei'ye Karşı Anason Yağının Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Short Time Asymptotic Behaviour of Gravity Driven Free Surface Flow Caused by the Collapse of a Vertical Cylindrical Cavity
Sialidaz Neu3 Enzim Eksikliği Bulunan Fare Beyin Dokularının İmmünohistokimyasal, Biyokimyasal Ve Moleküler Biyolojik Analizi
Silika Membranlarının Sol-Jel Yöntemiyle Hazırlanması ve Gaz Geçirgenliklerinin Saptanması
Silika Nanotaneciklerle Etkileşen B-Tipi Lenfoblastoidlerin (NC-NC) Hücre Yanıtlarının Belirlenmesi
Silika ve Yari-İletken Nanoparçaciklarin Epitel ve Makrofaj Hücreleriyle Etkileşmelerinde Nanoparçacik Büyüklüğü ve Yüzey Yükünün Rolü ve Hücrenin Biyolojik Yanıtı
Silikon Bazlı Seramik Aero/ambijellerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Silikon Bilekliklerde Yarı-Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini için Metot Geliştirilmesi ve Ofis Ortamı Hava Örneklemesinde Kullanımının Araştırılması
Silikon Karbür Nanotel / Karbon Nanotüp Heteroyapılı Hibrit Alan Emisyon Elektron Kaynağı
Silisyum Gofret Yüzeylerin Mikroyapılandırılması Çalışmaları
Siltli Kum Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin CPT Koni Direncine Etkisi
Sinir Hücrelerinin Manyetik Manipülasyonu
Sinterlenmiş Yüksek Saflıktaki Alüminanın BOF Curuflarıyla Korozyonunun Laboratuar İncelemesi
Sirkede Tağşişin Floresans Spektroskopi ile Tespiti
siRNA-Füzojenik Peptit Konjugatının Hazırlanması
Sismik İzolatörlerin Küçük Ölçekli Binaların Laboratuar Deneyimlerinde Kullanımı
Soğutma Rampası ile Dökülen Yarı Katı A17 SiMg ve A110SiMg Aliminyum Alaşımlarının Thixoforming Şekillendirme Yöntemi İçin Mikroyapı Kabalaşmasının İncelenmesi
Soğutma Rampası Kullanılarak Grafen Nanolevha Takviyeli Alüminyum Matrisli Nanokompozitlerin Dökümü ve Mikroyapılarının İncelenmesi
Solanaceae'de Kıyaslamalı Genom Analizleri: Model Sistem Olarak Patlıcan (Solanum melongena L.)