Browsing by Project

Showing results 896 to 915 of 1105 < previous   next >
Title
Silikon Karbür Nanotel / Karbon Nanotüp Heteroyapılı Hibrit Alan Emisyon Elektron Kaynağı
Silisyum Gofret Yüzeylerin Mikroyapılandırılması Çalışmaları
Siltli Kum Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin CPT Koni Direncine Etkisi
Sinir Hücrelerinin Manyetik Manipülasyonu
Sinterlenmiş Yüksek Saflıktaki Alüminanın BOF Curuflarıyla Korozyonunun Laboratuar İncelemesi
Sirkede Tağşişin Floresans Spektroskopi ile Tespiti
siRNA-Füzojenik Peptit Konjugatının Hazırlanması
Sismik İzolatörlerin Küçük Ölçekli Binaların Laboratuar Deneyimlerinde Kullanımı
Soğutma Rampası ile Dökülen Yarı Katı A17 SiMg ve A110SiMg Aliminyum Alaşımlarının Thixoforming Şekillendirme Yöntemi İçin Mikroyapı Kabalaşmasının İncelenmesi
Soğutma Rampası Kullanılarak Grafen Nanolevha Takviyeli Alüminyum Matrisli Nanokompozitlerin Dökümü ve Mikroyapılarının İncelenmesi
Solanaceae'de Kıyaslamalı Genom Analizleri: Model Sistem Olarak Patlıcan (Solanum melongena L.)
Solanum pennellii İntrogresiyon Hatlarında Tuza Tolerans İçin Proteomik Analizler
Soma Termik Santralinin Çevre Hava Kalitesine Etkisinin Zeytin Yaprağı Biyoindikatörü ile Araştırılması
Sorafenib Yüklü Zif-8 Metal-Organik İskeletlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Sorafenib Yüklü Zif-8 Metal-Organik İskeletlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Sorbitol Bazlı Alkid Reçinesi Üzerindeki Metal/Metal Oksit Korozyon İnhibitör Davranışının Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi (Electrochemical Impedence Spectroscopy, EIS) ile Araştırılması
Soya Metil Esterlerinin Epoksi Yağ Asidi Metil Esterlerine Dönüştürülmesi İçin Heterojen Katalizörlerin Geliştirilmesi
Spektroskopik Tekniklerin Sirke Üretiminin İzlenmesi ve Sirkenin Tağşişinin Tespitinde Kullanımı
Spinel ve Alüminanın Düşük Sıcaklıkta Üretiminde Mekanokimyasal Sentezin Kullanılması
Stabil Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Üretimi