Browsing by Project

Showing results 921 to 940 of 1089 < previous   next >
Title
Supersymmetric Qubit Units of Quantum Information in Quantum Computations
Susam (Sesamum Indicum L.)'sa Genomik Ve Metabolomik Karakterizasyon
Süperiletken Metamalzeme Temelli Terahertz Band-Geçirgen Filtreler
Süpernova patlamaları ve pulsar dönmeleri için yeni bir mekanizma önerilmesi
Süpernova Patlamaları Ve Pulsar Dönmeleri İçin Yeni Bir Mekanizma Önerilmesi
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Kriterleri Bağlamında Türkiye’deki Kırsal Müzelerin İncelenmesi
Sürdürülebilir Üniversite Kampüsü Tasarımı için Yağmursuyu Yönetimi Stratejisinin Geliştirilmesi: İYTE Kampüsü için Öneriler
Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu
Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu
Synthesis of Enantiopure Tetra-Substituted Allenes
Szemeredi Teoremi Çevresinde
Sıcak Su ile Pastörize Edilmiş Kabuklu Yumurtaların Kalite Parametrelerinin Değişiminin Depolama Süresince Belirlenmesi
Sıvı Kristal İçerisinde Kuantum Noktalar
Sıvı Ortam Küf Fermentasyonunda Morfolojiye Etki Eden Oksijen Transferinin İncelenmesi ve Matematiksel Modellenmesi
Sıvı Yumurta Ürünlerinin Ultra Viole (UV) Işık İle Dezenfeksiyonu
Şevketibostan (Scolymus Hispanicus L.) Ekstraktının in Vitro Antidiyabetik Modellerde Test Edilmesi
T Hücrelerinde GAPDH Aktivite Ölçümünün Optimizasyonu
Tahtalı Havzasında Hidrodinamik Çevrimin Modellenmesi ve Düşeyde Akım Profilinin Sıcaklılkla İlişkilendirilmesi
Takipçi Motor Kontrolünde Kullanılabilecek Kompakt bir PLL Devresinin Geliştirilmesi
Tam Homomorfik Şifreleme ile Gizliliği Koruyan Nadir Hastalık Analizi