Browsing by Project

Showing results 982 to 1001 of 1094 < previous   next >
Title
Torbalı Yöresindeki Yer altı Sularının Kalite Değerlendirmesi
Toz Metalurjisi ile Üretilen B4C Partikül Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozit Malzemelerin Tribolojik Performanslarının İncelenmesi
Toz Metalurjisi Yöntemi ile Grafen Nanolevha-SiC Takviyeli Alüminyum Esaslı Hibrit Nanokompozitlerin Üretimi ve İncelenmesi
Trafik Kazalarının Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi İle Erken Uyarı Sistemi: İzmir'In Kaza-Yoğun Caddelerinde Pilot Çalışma
Trafik Sahnelerinde Tümyönlü ve Ptz Kameralar ile Araç Tespiti ve Sınıflandırması
Trafik sahnelerinde tümyönlü ve Ptz kameralar ile araç tespiti ve sınıflandırması
Trioktilfosfin oksit (TOPO) Kaplı İnorganik Perovskitlerin Kolloidal Sentezleri ve Karakterizasyonu
TRNA'lardan Kökenlenen Küçük RNA Fragmanlarının Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması ve Gelişim Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tsunaminin Kıyı ve Limanlardaki Yüzer Yapılarda, Deniz Araçlarında ve Deniz Tabanında Oluşturacağı Etki ve Hasar Risklerinin Belirlenmesi ve Hasarın Azaltılması için Mühendislik Çözümlerinin Geliştirilmesi
Tuz Stresine Dayanıklı Şeker Pancarı Çeşitlerinde Ekspres Olan Genlerin MRNA Differential Display (Farklılığın Gösterimi) Tekniği Kullanılarak Tanımlanması
Tüketime Hazır Gıdalarda Staphylococcus aureus’un Prevalansının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Türbülanslı Akımlarda Parçacık Çökelme Hızının Tahminine Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Farklı Türbülans Modellerinin Uygunluğunun Araştırılması
Türbülansın Askıdaki Katı Maddenin Çökelme Hızına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
Türk Düğümlü Halı Dokuma Makinası İçin Düğüm Atma Mekanizması Prototip İmalatı ve Testleri
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Dokuz Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Yağ Üretkenliklerinin Belirlenmesi
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Üç Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Protein Üretkenliklerinin Belirlenmesi
Türk Zeytinyağlarında Sağlık ve Kalite ile İlgili Kriterlerinin Belirlenmesi
Türkiye Balları Için Atomik Ve Moleküler Spektrometrik Teknikler Kullanılılarak Kemometrik Sınıflandırma Stratejileri Geliştirilmesi
Türkiye Kara ve Deniz Sınırları için Orta Ölçek Atmosferik Veritabanı Geliştirilmesi
Türkiye'de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santrali-Denizli