Browsing by Project

Showing results 15 to 34 of 1107 < previous   next >
Title
AB Sınıfı Güç Amfilerinde Çalışma Frekansı ve Verim İlişkisinin İncelenmesi
Açık Deniz Rüzgar Türbinleri İçin Yüzer Platform Model Tasarımı
Açıklanabilir Makine Öğrenmesi Modelleri
Adaptation of Uniform Wind Atlases: Case Study of Turkey
Aday Kodlamayan RNA'ların HeLa Hücrelerinde Hücre İçi Lokalizasyonlarının Belirlenmesi
Adsorpsiyonlu Isı Pompaları
Adsorpsiyonlu Isı Pompalarının Isı Transfer Özelliklerinin Artırılmasına Yönelik Isı İletkenliği Yüksek İndirgenmiş Grafen Oksit Sentezi
Advanced Manufacturing of Zn Electrodes for Rechargeable Zn-Air Batteries
Afrika Yeşil Maymunu CV-1 Hücre Hatlarında, HIV-1 Tat Proteini Varlığında Üretilen SLPI Proteininin İnsan Hücre Hatlarındaki Üretiminin İncelenmesi ve HIV-1 LTR Promotoruna Etkisinin Araştırılması
AG-07 Molekülünün Nekrotik Hücre Ölümü Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Akustik Emisyon Vasıtasıyla Pasif Süreç Gözetimi
Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemlerinde Birleşik Sayısal/Asimtotik Algoritmalar: Baraj Yıkımı İle Oluşan Akış Ve Diğer Uygulamalar
Akışlı-Reaktörde Kuantum Nokta Üretimi Ve Yeni Nesil Fotonik Aygıt Fabrikasyonu
Alaçatı Taşı Agregası ile Üretilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Aljinat Bazlı Yenilenebilir Antimikrobiyal Kaplamaların Üzümlerin Kalite Karakteristikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Alkenil Oksiranların Organoborlar ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri: 4-Aril ya da 4-Alkenil Sübstitüye Allil Alkollerin Sentezinde Regio ve Stereo Seçimli Bir Yöntem
Alkenilboron bileşiklerin rodyum katalizli C-H aktivasyon/karbonilasyon prosesleri ile indenon ve indanon yapılarının sentezi
Alkenilboron Bileşiklerin Rodyum Katalizli C-H Aktivasyon/Karbonilasyon Prosesleri Ile İndenon Ve İndanon Yapılarının Sentezi
Alkinil Gruplu Doymamış Bileşiklerin Karbonilatif Tepkimeleri
Alkol Bazlı Antibakteriyel El Dezenfektanı Formülasyonu Geliştirilmesi