Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 114 to 133 of 985 < previous   next >
Title
Cam/Epoksi Kompozit levhaların yorulma ömrülerinin tahminleri ve mikro yapı optimizasyonları için yeni algoritmalar geliştirmek
Canlı hücrelerde duyarga (reseptör) etkileşmelerinin moleküler nanoskopla incelenmesi
CeO2 Nanoparçacıklarının Hidrotermal Metotla Sentezi
Cephe tasarımının yapay zekâ yöntemleri kullanılarak optimize edilmesi
Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)
Classification of Olive Oils and Detection of Adulteration” (029134) (CODA)
Coanda ve Tirol Tipi Su Alma Yapılarının Sediment Tutma Performanslarının Araştırılması ve Menderes Akarsu Sistemiyle Birlikte Tasarlanması
CoCrMo alaşımı üzerindeki azot implante edilmiş yüzeylerin manyetik kuvvet mikroskopi yöntemiyle görüntülenmesi
Connexin26 Mutasyonlarının Neden Olduğu Kid Sendromunda Gözlenen Epidermal Fenotiplerin Oluşmasında Nf-Kb Yolağının Rolünün Araştırılması
Connexin32’nin MCF7 ve Hs578T meme kanseri hücrelerinin epitel-mezenkimal geçiş (EMG) belirteçlerine ve invazyonuna etkisinin araştırılması
CRISPR-Cas9 Sistemi ile Pamukta Gossipol Biyosentezi için Genom Düzenlemesi
Cs-perovskite Malzemeler: Sentez, Katkılama ve Stabilite Analizleri
Çapraz-Kama Haddeleme Prosesinin Teknik Özelliklerinin Türk ve Belarus Endüstrileri İçin Detaylandırılması
ÇEKİRDEK BÜYÜMESİ (SEED GROWTH) METODU İLE BOYUT DAĞILIMI KONTROL EDİLEBİLEN SİLİKA NANOTANELERİN SENTEZLENMESİ
Çeşitli Çevre Koşullarının buğday tohumu çimlenmesine ve buğday filizlerinin biyoaktif bileşiklerine etkisinin araştırılması
Çeşitli yüzey aktif maddelerin doğal polisakkaritlerden mikrokapsül oluşturma üzerine etkisi
Çevik Yazılım Ürün Hatları Için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi
Çevik Yazılım Ürün Hatları için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi
Çevre Örneklerinde Nadir Toprak Elementlerinin Ön-deriştirlmesi ve Atomik Spektrometri ile Tayini
Çevresel DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması ve Endüstriyel Öneme Sahip Enzim Kodlama Yönünden Taranması