Browsing by Project

Showing results 134 to 153 of 1090 < previous   next >
Title
Cam/Epoksi Kompozit Levhaların Yorulma Ömrülerinin Tahminleri ve Mikro Yapı Optimizasyonları İçin Yeni Algoritmalar Geliştirmek
Canlı Hücrelerde Duyarga (Reseptör) Etkileşmelerinin Moleküler Nanoskopla İncelenmesi
CeO2 Nanoparçacıklarının Hidrotermal Metotla Sentezi
Cephe Tasarımının Yapay Zekâ Yöntemleri Kullanılarak Optimize Edilmesi
Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)
Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (Neuroboscope)
Characterization of MicroRNA Networks Controlling Tumor Immunity, and Identification of New Targets and Biomarkers in Cancer Immunotherapy
Classification of Olive Oils and Detection of Adulteration” (029134) (CODA)
Coanda ve Tirol Tipi Su Alma Yapılarının Sediment Tutma Performanslarının Araştırılması ve Menderes Akarsu Sistemiyle Birlikte Tasarlanması
CoCrMo Alaşımı Üzerindeki Azot İmplante Edilmiş Yüzeylerin Manyetik Kuvvet Mikroskopi Yöntemiyle Görüntülenmesi
Connexin 32’nin Farklı Metastatik Özellikleri Olan Meme Kanseri Hücrelerinde Oynadığı Rollerin Araştırılması
Connexin26 Mutasyonlarının Neden Olduğu Kid Sendromunda Gözlenen Epidermal Fenotiplerin Oluşmasında Nf-Kb Yolağının Rolünün Araştırılması
Connexin32’nin MCF7 ve Hs578T Meme Kanseri Hücrelerinin Epitel-Mezenkimal Geçiş (EMG) Belirteçlerine ve İnvazyonuna Etkisinin Araştırılması
CRISPR-Cas9 Sistemi ile Pamukta Gossipol Biyosentezi için Genom Düzenlemesi
Cs-perovskite Malzemeler: Sentez, Katkılama ve Stabilite Analizleri
Çapraz-Kama Haddeleme Prosesinin Teknik Özelliklerinin Türk ve Belarus Endüstrileri İçin Detaylandırılması
Çekirdek Büyümesi (Seed Growth) Metodu ile Boyut Dağılımı Kontrol Edilebilen Silika Nanotanelerin Sentezlenmesi
Çeşitli Çevre Koşullarının Buğday Tohumu Çimlenmesine ve Buğday Filizlerinin Biyoaktif Bileşiklerine Etkisinin Araştırılması
Çeşitli Yüzey Aktif Maddelerin Doğal Polisakkaritlerden Mikrokapsül Oluşturma Üzerine Etkisi
Çevik Yazılım Ürün Hatları için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi