Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 75 to 94 of 350 < previous   next >
Title
E. Coli K12 Bakterisini Kullanılarak Farklı Dalga Boylarında Işık Yayan Uv Led Lambaların Mikrobiyal Inaktivasyon Mekanizmalarının Araştırılması
Ekstravazyonu Takiben Yeni Tümör Oluşumununun Çalışılması İçin Üç Boyutlu Bir in vitro Modelin Geliştirilmesi
Elektro-Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların Geliştirilmesi
Embriyo Gelişimi Sırasında MikroRNA Ekspresyonu: MikroRNA'lar tarafından Translasyonal Regulasyon
Endemik Astragalus trojanus Bitkisinden Astragaloside VII Molekülünün Pilot Üretimine Yönelik Metotların Geliştirilmesi, Yeni Formülasyonlar Hazırlanması ve Atık Valorizasyonu
Endojen Sirna?Ların Transkripsiyon Sonrası Gen Regülasyondaki Rollerinin Araştırılması
Endosiklik İnen Epoksitlerin Grignard Reaktifleri ile Demir Katalizli Tepkilemeri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi
Endüstriyel Atık Sulardan Organik ve Petrol Kökenli Yağların Temizlenmesinde Yüzey Özellikleri Ayarlanmış Linyit Kömürlerinin Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması
Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler
Endüstriyel ve Evsel Atık Sularda Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Yüzey Aktif Maddelerinin Varlığında Flotasyon Yönteminin Kullanılması
Enin Karbonatların ve Enin Oksiranların Olefinler ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri. Divinilallenlerin Enantiyo Saf Sentezinde Yeni bir Metod
Enzimatik Ksilooligosakkarit Üretimi Için Organosolv Önişleminin Kullanımı
Epitaksiyel Grafen Nanoşerit Ağları
?,?-Epoksii-?,ß-Doymamış Esterlerin Organoborlar Ile Paladyum Katalizli Stereo Seçimli 1,2-Katılma Tepkimeleri
Erişkin Kök Hücrelerinde Doku Yönelimi ve Dış Mekanik Etkilere Bağlı Gelişen Altyapısal Değişikliklerin Karakterizasyonu
Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Hücresel Patolojinin Araştırılması
European Union Horizon 2020 MSCA-RISE OptArch Project ID: 689983
Evsel ve Endüstriyel Atık Sulardan ve Doğal Su Kaynaklarından Bor’un Uzaklaştırılması Amacıyla Linyit Kömürlerini Adsorbant Malzeme Olarak Kullanılarak Teknolojik ve Ekonomik Olarak Uygulanabilir Bir Yöntem Geliştirilmesi
Ezetimib, Desfloro Ezetimib Ve Sentez Ara Ürünlerinin Kanser Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi
Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamaları