Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 188 to 207 of 982 < previous   next >
Title
E. Coli K12 Bakterisini Kullanılarak Farklı Dalga Boylarında Işık Yayan Uv Led Lambaların Mikrobiyal Inaktivasyon Mekanizmalarının Araştırılması
Ekstravazyonu Takiben Yeni Tümör Oluşumununun Çalışılması İçin Üç Boyutlu Bir in vitro Modelin Geliştirilmesi
Elektirikli Araç Batarya Hücrelerinin Mikrokanallı Isı Değiştiricileri ile Isıl Yönetimi
ELEKTRİKSEL TAVLANAN ZnO:Al İNCE FİLMLERİN ÖZELLİKLERİ
Elektro-Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların Geliştirilmesi
Elektroeğirme lifleri kullanarak makromoleküllerin sulu sistemlerden ayrılması
Elektrokromik Uygulamalar için ZTO/Ag/ZTO Çoklu Katmanlı İnce Film Elektrotlar
Elektrospinning yöntemiyle üretilen antimikrobiyal madde içeren biyobozunur filmlerin gıda ambalajlama uygulamalarında kullanımı
Embriyo Gelişimi Sırasında MikroRNA Ekspresyonu: MikroRNA'lar tarafından Translasyonal Regulasyon
End. Atık sulardan organik ve petrol kökenli yağların temizlenmesinde yüzey özellikleri ayarlanmış linyit kömürlerinin dolgu malz.olarak kullanılması
Endemik Astragalus trojanus Bitkisinden Astragaloside VII Molekülünün Pilot Üretimine Yönelik Metotların Geliştirilmesi, Yeni Formülasyonlar Hazırlanması ve Atık Valorizasyonu
Endojen Sirna?Ların Transkripsiyon Sonrası Gen Regülasyondaki Rollerinin Araştırılması
Endosiklik Enin Epoksitler ve Grignard Reaktiflerin Demir Katalizli Tepkimeleri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi
Endosiklik İnen Epoksitlerin Grignard Reaktifleri ile Demir Katalizli Tepkilemeri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi
Endozom parçalayıcı peptid ve PEG konjugatı bazlı doksorubisin taşıyıcı sistemi geliştirilmesi
Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler
Endüstriyel ve evsel atık sularda ağır metallerin uzaklaştırılmasında yüzey aktif maddelerinin varlığında flotasyon yönteminin kullanıması
Enerji Depolama uygulamaları için ferroelektrik seramik-polimer nanokompozitler
Enin Karbonatların Paladyum Katalizli Alkinilasyonu
Enin Karbonatların ve Enin Oksiranların Olefinler ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri. Divinilallenlerin Enantiyo Saf Sentezinde Yeni bir Metod