Browsing by Project

Showing results 220 to 239 of 1090 < previous   next >
Title
E. Coli K12 Bakterisini Kullanılarak Farklı Dalga Boylarında Işık Yayan Uv Led Lambaların Mikrobiyal Inaktivasyon Mekanizmalarının Araştırılması
ECMO Kan Pompası Tasarım Çalışmaları
Eğitimde Yeni Teknolojiler Kullanılarak Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Dersi için Etkileşimli Ders Kitabı Tasarımı
Ekmek, Glukoz-Glisin ve Glukoz-Arjinin Model Sistemlerinden Elde Edilen Melanoidinlerin Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Eksozom Tayini için Plazmonik Temelli Sensör Platformu Geliştirilmesi
Ekstravazyonu Takiben Yeni Tümör Oluşumununun Çalışılması İçin Üç Boyutlu Bir in vitro Modelin Geliştirilmesi
Elektirikli Araç Batarya Hücrelerinin Mikrokanallı Isı Değiştiricileri ile Isıl Yönetimi
Elektriksel Tavlanan ZnO:Al İnce Filmlerin Özellikleri
Elektro-Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların Geliştirilmesi
Elektroeğirme Lifleri Kullanarak Makromoleküllerin Sulu Sistemlerden Ayrılması
Elektrokatalitik Hidrojenasyon Yöntemi ile Enerji Depolama ve Kimyasal Üretimi
Elektrokromik Uygulamalar için ZTO/Ag/ZTO Çoklu Katmanlı İnce Film Elektrotlar
Elektrospinning Yöntemiyle Üretilen Antimikrobiyal Madde İçeren Biyobozunur Filmlerin Gıda Ambalajlama Uygulamalarında Kullanımı
Embriyo Gelişimi Sırasında MikroRNA Ekspresyonu: MikroRNA'lar tarafından Translasyonal Regulasyon
Enamid ya da Enkarbamat Motifleri İçeren Bileşiklerin C-H Aktivasyonu ile Alfa-Borilasyonu
Enamid ya da Enkarbamat Motifleri İçeren Bileşiklerin C-H Aktivasyonu ile Alfa-Borilasyonu
Endemik Astragalus trojanus Bitkisinden Astragaloside VII Molekülünün Pilot Üretimine Yönelik Metotların Geliştirilmesi, Yeni Formülasyonlar Hazırlanması ve Atık Valorizasyonu
Endojen Sirna?Ların Transkripsiyon Sonrası Gen Regülasyondaki Rollerinin Araştırılması
Endosiklik Enin Epoksitler ve Grignard Reaktiflerin Demir Katalizli Tepkimeleri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi
Endosiklik İnen Epoksitlerin Grignard Reaktifleri ile Demir Katalizli Tepkilemeri ile Tetra Sübstitüye Allenlerin Stereo Seçimli Sentezi