Browsing by Project

Showing results 267 to 286 of 1089 < previous   next >
Title
Faj Displey Yöntemindeki Yardımcı Faj Süper-Enfeksiyonundan Kaynaklanan Sorunların Ortadan Kaldırılması
Far Uvc 222 Nm Eksimer Lamba Tasarimi ve Buzdolabi Ürününde Uygulamasi
Farklı Boyut Dağılımına Sahip Kompozit (Silika-Sodyum Borat) Nanotanelerin Sentezlenmesi
Farklı Çözünürlüğe Sahip Melfalan ve Melfalan Hidroklorürün Albümin Nanoparçacığına Yüklenmesinin Gerçekleştirilmesi ve Karakterizasyonu
Farklı Deri Hastalıklarına Yol Açan Konneksin 26 Mutasyonlarının Epidermiste Bulunan Diğer Konneksinlerin Sentezlenme Ve Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Farklı Hidrofobik Kanser İlaçları İçeren Polimerik Misellerin Oluşturulması ve Karakterizasyonu
Farklı Jelatin Sekanslarının Hidrojel Oluşumuna Etkisi
Farklı Katyon Yüklü Zeolit Katalizörlerin (ZSM-5 ve Ferrite) Asitliğinin Amonyak Desorpsiyonu ile Belirlenmesi ve N-Bülten İzomerizasyonunda test edilmesi
Farklı Kemik Hücreleriyle Kemik Mikroçevresi Modellenmesi ve Bu Çevrenin Meme Kanseri Hücrelerinin İnvazyonu Üzerindeki Etkisinin Gözlemlenmesi
Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamaları
Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması
Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması
Farklı Maya Türlerinde Mangan Toleransında Rol Oynayan Genlerin Karakterizasyonu
Farklı Metodlarla Hazırlanmış Tungsten Ve Zirkonya Yüklü Sba-15 Katalizörlerle Palmitik Asit Ve Setil Alkol Esterifikasyonu
Farklı Pil Kimyalarına Ait Sabit ve Değiştirilebilir Model Kütüphanesine Sahip, Batarya İç Direnç Ölçümü Özelliği Olan, Programlanabilir Bir Batarya Simülatörü Tasarımı
Farklı Soğuk Sinterleme Teknikleri İle Seramik Malzeme Üretimim ve Karekterizasyonu
Farklı Yapıda Blok-Kopolimerlerin (Pluronikler) Kullanılması ile Vücut Sıvısında Dağılmayan Daha Stabil Hibrit Polimerik Misellerin Oluşturulması ve Karakterizasyonu
Farklı Zeytin Çeşitlerine, Hasat Zamanına ve Malaksasyon Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Naturel Sızma Zeytinyağlarının Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi
Farmasötik Uygulamalar İçin Emülsiyon Sentezi ile Kovuklu Silika Nanotanelerin Üretimi
Fas’in Hücre Proliferasyonuna Etkisinin Ölçülmesi