Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 222 to 241 of 982 < previous   next >
Title
Faj displey yöntemindeki yardımcı faj süper-enfeksiyonundan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması.
Farklı Boyut Dağılımına Sahip Kompozit (Silika-Sodyum Borat) Nanotanelerin Sentezlenmesi
Farklı Deri Hastalıklarına Yol Açan Konneksin 26 Mutasyonlarının Epidermiste Bulunan Diğer Konneksinlerin Sentezlenme Ve Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Farklı hidrofobik kanser ilaçları içeren polimerik misellerin oluşturulması ve karakterizasyonu
Farklı Katyon Yüklü Zeolit Katalizörlerin (ZSM-5 ve Ferrite) Asitliğinin Amonyak Desorpsiyonu ile Belirlenmesi ve N-Bülten İzomerizasyonunda test edilmesi
Farklı kemik hücreleriyle kemik mikroçevresi modellenmesi ve bu çevrenin meme kanseri hücrelerinin invazyonu üzerindeki etkisinin gözlemlenmesi
Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamaları
Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması
Farklı maya türlerinde mangan toleransında rol oynayan genlerin karakterizasyonu
Farklı Metodlarla Hazırlanmış Tungsten Ve Zirkonya Yüklü Sba-15 Katalizörlerle Palmitik Asit Ve Setil Alkol Esterifikasyonu
Farklı yapıda blok-kopolimerlerin (pluronikler) kullanılması ile vücut sıvısında dağılmayan daha stabil hibrit polimerik misellerin oluşturulması ve karakterizasyonu.
Farklı Zeytin Çeşitlerine, Hasat Zamanına ve Malaksasyon Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Naturel Sızma Zeytinyağlarının Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi
Farmasötik uygulamalar için emülsiyon sentezi ile kovuklu silika nanotanelerin üretimi
Fas’in Hücre Proliferasyonuna Etkisinin Ölçülmesi
Faz-OTDR sorgulayıcı tabanlı titreşim algılayıcılar için simülasyon aracı geliştirilmesi
Fenolik maddelerin mayalar üzerine antimikrobiyal etkisinin klasik mikrobiyolojik ve infrared spektroskopi yöntemleri ile belirlenmesi
Fenollü bileşiklerin endüstriyel atıksulardan uzaklaştırılması amacıyla linyit kömürünün adsorbent madde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması.
Fermente Peynir Altı Suyu İçeceği Formülasyonunun Geliştirilmesi ve in-vitro Sindiriminin İncelenmesi
Ferroelektrik Ca9Fe(PO4)7 ve Ca9mn(Po4)7'in sentezive yapısal termal ferroelektrik özelliklerinin karakterizasyonu
Ferroelektrik (1-X)Batio3-Xbi(Li1/3ti2/3)O3 (0<X<0.2) Sisteminin Elektrokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi