Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 270 to 289 of 982 < previous   next >
Title
Gadolinium içeren MRI kontrast ajanlarının kemik kök hücrelerine moleküler seviyedeki etkileri
GDC Elektrolitlerin üzerine iyileştirilmiş LSCF katot tabakalarının geliştirilmesinde şerit döküm yönteminin kullanılması
GDC Seramiklerinin Sinterlenme Davranışlarının Dilatometrik İncelenmesi
Geç.18.yy Fransız Mim.Kartezyan Mekan Anl.Repres.Sist ve Mimari Pratikte Getirdiği Dönüşüml Araştırılması
Geçiş Elementi İçeren Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Kuantum Monte Carlo Metodu Ve Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramını Kullanarak İncelenmesi
Geçiş Metali Kalkojenlerinin İşlevselleştirilme ile Değişen Mekanik Özellikleri
Geleneksel Fermente Ürünlerimizden İzole Edilen Laktik Asit Bakterileri ile; Angiotensin-I Enzimi (ACE)-İnhibitörü Peptidleri ve Gama-Aminobütirik Asit (GABA) İçeren; Fonksiyonel Peyniraltı Suyu İçeceği Geliştirilmesi
Geleneksel Peynirlerde Stafilokokal Enterotoksinlerin Polimeraz Zincir Reaksiyon Yöntemi ile Belirlenmesi
Geleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutları
Gen İfadesinin Yeni Düzenleyicileri Halkasal RNA'ların Apoptotik Yolaklara Olan Etkilerinin Araştırılması
Gen Salımı İçin Taşıyıcı Nanotaneciklerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Genomik Profilleme Yöntemiyle T Lenfositlerinde Apoptozu Düzenleyen mikroRNA'ların Tanımlanması
Ginzburg-Landau Denklemlerinin Dinamik Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin Analizi
Giyilebilir Puls Oksimetre Tasarımı ve Üretimi
Gizli Parmak İzlerinin Sentetik Üretimi
Glikoz, Nişasta Ve Selülozdan Oktil Glikozitlerin Sentezlenmesi Için Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi
GM2 Gangliosidoz Fare Modellerinde Yeni Antisens RNA Temelli Birleşik Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Görünmez Nanotanecikler İçeren Kırılma İndisi Yüksek Şeffaf Polimerik Nanokompozitlerin Eldesi
Görüntü ve video üzerine pozisyon ve yön bilgilerini etiketleme amacıyla veri kayıt donanımının ve ilgili genişletilmiş gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi
Gözenekli ve köpük Ti6Al4V implant yapıların hazırlanması ve nano seviyede Ca-P ile kaplanması.