Browsing by Project

Showing results 331 to 350 of 1105 < previous   next >
Title
Gadolinium İçeren MRI Kontrast Ajanlarının Kemik Kök Hücrelerine Moleküler Seviyedeki Etkileri
Gadolinyum Katkılı Seryum (GDC) Üzerine La0.3Sr0.7Fe0.7Cr0.3O3-? Katot Tabakaları Biriktirilmesi Parametrelerinin İncelenmesi
Game9 Genini Aşırı İfadeleyen Patlıcan Hatlarının Geliştirilmesi ve Sga Düzeylerinin Belirlenmesi
GDC Elektrolitlerin Üzerine İyileştirilmiş LSCF Katot Tabakalarının Geliştirilmesinde Şerit Döküm Yönteminin Kullanılması
GDC Seramiklerinin Sinterlenme Davranışlarının Dilatometrik İncelenmesi
Geç.18.yy Fransız Mim.Kartezyan Mekan Anl.Repres.Sist ve Mimari Pratikte Getirdiği Dönüşüml Araştırılması
Geçiş Elementi İçeren Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Kuantum Monte Carlo Metodu Ve Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramını Kullanarak İncelenmesi
Geçiş Metali Kalkojenlerinin İşlevselleştirilme ile Değişen Mekanik Özellikleri
Geleneksel Fermente Ürünlerimizden İzole Edilen Laktik Asit Bakterileri ile; Angiotensin-I Enzimi (ACE)-İnhibitörü Peptidleri ve Gama-Aminobütirik Asit (GABA) İçeren; Fonksiyonel Peyniraltı Suyu İçeceği Geliştirilmesi
Geleneksel Peynirlerde Stafilokokal Enterotoksinlerin Polimeraz Zincir Reaksiyon Yöntemi ile Belirlenmesi
Geleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutları
Geleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutları
Gen İfadesinin Yeni Düzenleyicileri Halkasal RNA'ların Apoptotik Yolaklara Olan Etkilerinin Araştırılması
Gen Salımı İçin Taşıyıcı Nanotaneciklerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Gençlerin Mekansal Deneyim Haritaları: İzmir’deki Üniversite Öğrencileri Örneği
Genomik Profilleme Yöntemiyle T Lenfositlerinde Apoptozu Düzenleyen mikroRNA'ların Tanımlanması
GGUIDE
Ginzburg-Landau Denklemlerinin Dinamik Sınır Koşulları Altında Çözümlerinin Analizi
Giyilebilir Puls Oksimetre Tasarımı ve Üretimi
Gizli Parmak İzlerinin Sentetik Üretimi