Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 412 to 431 of 1024 < previous   next >
Title
IL-6’nın T-Hücre Sağkalımına Etkisi
In Vitro ve In Vivo Meme Kanseri Modellerinde Intronik Promotörlü Stabil Intronik Sekans Rna'Ların Genom Kapsamlı Araştırılması
Infiltrasyon Yöntemiyle Elde Edilmiş La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 - Ce0.9Gd0.1O2-d Kompozit KOYH Katodunun Elektrokimyasal Performansı Çalışması
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/115E918
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/114F397
Inkjet Yazıcı İle Yüksek Çıktılı Kombinasyonel Su Ayrıştırma Katalizörü Baskısında Kullanılmak Üzere Mürekkep Formülasyonunun Geliştirilmesi
Interactions of Breast Cancer Cells with Macrophages in Controlled 3D in vitro Microenvironments
Investigation of the effects of Thermal Stratification on Hydrodynamics of a Reservoir
IRF6'nın Meme Kanserinde Tümör Baskılayıcı Rolünün ve p63 Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Isochrysis Galbana Mikroalglerinin Çeşitli Koşullarda Büyümeleri ve Yağ Üretimlerinin İncelenmesi
Isopropanol-Bağımlı ve Alkali pH ile İndüklenen Tripsin Jeli Oluşumunun ve Bu Jelin Katı Yüzeyde Oluşturduğu İnce Tabakanın Yapısal, Fonksiyonel ve Reolojik Karakterizasyonu ile Biyoteknolojik Uygulamaları
Işık Geçirgenliği Düşük Sıvı Gıdalar İçin Sürekli Akış-UV Reaktör Dizaynı
Işıma Yapan Polimerik Lif Demetlerinin Elektrodokuma Metodu ile Eldesi ve Optik Özelliklerinin Tanımlanması
(iv) İnovatif Yöntemler ile Nano Liflerin Elektro-Spreyleme / Elektro-Spinning Gibi Teknikler ile Yüzeye Kaplanması Yöntemi ile Kompozit Birleşme Bölgesi Performansının Artırılması
İçme Sularındaki Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumunun Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
İki Boyutlu Elektronik Uygulamalar İçin Silisen Üretimi
İki Boyutlu Van Der Waals Manyetik Yapılarında Moire Yapıları ile Egziton Özelliklerinin Mühendisliği
İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin ve Sfingozin Kinaz İnhibitörünün Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerindeki İnsan Telomeraz Enzimi (hTERT) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin ve Sfingozin Kinaz İnhibitörünün Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerindeki İnsan Telomeraz Enzimi (hTERT) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
İkincil Gözeneklere Sahip Mikro/nano-poroz Sistemlerde Gaz Akışlarının Karakterize Edilmesi