Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 479 to 498 of 1024 < previous   next >
Title
Jelatin Temelli Hidrojellerin Hazırlanması ve Biyobaskılanması
Jeotermal Enerji Üretim Sahalarında Silikat Kabuklaşmasını Azaltmak Amacıyla İnhibitör (Engelleyici) Ve Dıspersant (Dağıtıcı) Madde Geliştirilmesi
Jeotermal Sahalara Yönelik Yüksek Basınç ve Sıcaklık Altında Yapay Metal (Fe, Mg) Silikat Eldesi ve Metal Silikat Kabuklaşmasına Yönelik Polimerik İnhibitör Geliştirilmesi
Jeotermal Uygulamalar için Polimerik Kompozit Boru Malzeme Mikroyapısının Malzeme Dayanım, Mekanik ve Termal Özelliklerinin Etkisi
Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü ile Isı Transferinin Artırılması
Jet Çarpma Akışında Yüzey Basınç Dağılımının İncelenmesi
Jurkat T Hücrelerinden PMA/I Stimulasyonu ile IL17 İfade Eden T Hücrelerinin Oluşturulması
Kablo Tahrikli Hibrit Paralel Yürüme Mekanizması Prototipi İmalatı ve Testleri
Kadıkalesi (Anaia) Kazı Bölgesinden Çıkarılan Bizans Seramiklerinin Mikroyapısal Karakterizsyonu
Kampüs Alanında Kalıcı Organik Kirletici (PCB, PAH, PBDE ve OCP) Düzeylerinin Hava Akım Yönü Temel Alınarak Değerlendirilmesi
Kanser Hücreleri ve Mikroçevresi Arasındaki İlişkilerinin Hücresel Düzeyde İncelenmesi
Kanser Hücrelerinin Işaretleme Yöntemi Kullanılmaksızın Manyetik Levitasyon Prensibi Ile Mikroakışkan Çip Üzerinde Ayrıştırılması
Kapalı Mekan Yöngüdüm İçin Üç Boyutlu Haritalama
Karaburun Yarımadası'ndaki Deniz Suyu Girişimi ve Denize Boşalımının Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması
Karaburun Yarımadasında Yetişen `Hurma' Zeytininin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu
Karaciğer Doku Mühendisliği İçin Üç Boyutlu Nanoyapılı Doku İskelesi Üretilmesi
Kararlı Fotonik Kristal Optik Fiber ve Çizgisel Kusurlu Dalga Kılavuzu Tasarımı
Karbon Elyaf Esaslı Kompozitlerin Elektroeğrilmiş Nano Elyaf Tabakaları ile Tokluğunun Arttırılması
Karbon Elyaf Takviyeli /Termoplastik Poliamid Esaslı Kompozit Yapıların Geliştirilmesi
Karbon Elyaf Takviyeli Lamine Kompozitlerin Manokompozit Polimer Sistemlerinden Geliştirilmesi