Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 494 to 513 of 982 < previous   next >
Title
Jeotermal Enerji Üretim Sahalarında Silikat Kabuklaşmasını Azaltmak Amacıyla İnhibitör (Engelleyici) Ve Dıspersant (Dağıtıcı) Madde Geliştirilmesi
Jeotermal Sahalara Yönelik Yüksek Basınç ve Sıcaklık Altında Yapay Metal (Fe, Mg) Silikat Eldesi ve Metal Silikat Kabuklaşmasına Yönelik Polimerik İnhibitör Geliştirilmesi
Jeotermal Uygulamalar için Polimerik Kompozit Boru Malzeme Mikroyapısının Malzeme Dayanım, Mekanik ve Termal Özelliklerinin Etkisi
Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü ile Isı Transferinin Artırılması
Jet çarpma akışında yüzey basınç dağılımının incelenmesi
Jurkat T hücrelerinden PMA/I stimulasyonu ile IL17 ifade eden T hücrelerinin oluşturulması
Kablo Tahrikli Hibrit Paralel Yürüme Mekanizması Prototipi İmalatı ve Testleri
Kadıkalesi (Anaia) Kazı Bölgesinden Çıkarılan Bizans Seramiklerinin Mikroyapısal Karakterizsyonu
Kampüs Alanında Kalıcı Organik Kirletici (PCB, PAH, PBDE ve OCP) Düzeylerinin Hava Akım Yönü Temel Alınarak Değerlendirilmesi
Kanser Hücrelerinin Işaretleme Yöntemi Kullanılmaksızın Manyetik Levitasyon Prensibi Ile Mikroakışkan Çip Üzerinde Ayrıştırılması
Kapalı Mekan Yöngüdüm için Üç Boyutlu Haritalama
Karaburun Yarımadası'ndaki Deniz Suyu Girişimi ve Denize Boşalımının Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması
Karaburun Yarımadasında Yetişen `Hurma' Zeytininin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu
Karaciğer Doku Mühendisliği İçin Üç Boyutlu Nanoyapılı Doku İskelesi Üretilmesi
Kararlı Fotonik Kristal Optik Fiber ve Çizgisel Kusurlu Dalga Kılavuzu Tasarımı
Karbon elyaf esaslı kompozitlerin elektroeğrilmiş nano elyaf tabakaları ile tokluğunun arttırılması
Karbon Elyaf Takviyeli Lamine Kompozitlerin Manokompozit Polimer Sistemlerinden Geliştirilmesi
KARBON ELYAF TAKVİYELİ /TERMOPLASTİK POLİAMİD ESASLI KOMPOZİT YAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ
Karbon-Cam/Epoksi Hibrid Kompozitlerin Üç Nokta Eğme Yorulma Davranışlarının İncelenmesi
Karışık taşınımlı ısı transferine maruz kalan periyodik gözenekli bir yapının ara yüzey ısı taşınım kat sayısı ve ısıl dispersiyon iletimi üretimi üzerinde deneysel bir çalışma