Browsing by Project

Showing results 636 to 655 of 1094 < previous   next >
Title
M6a RNA Modifikasyonlarının Invazif Lobüler Meme Kanseri Oluşumuna Etkisinin In Vitro Hücre Modelinde Araştırılması
Magnetic Behaviour of the Surface Layers of Nitrogen Implanted and Plasma Nitrided 316 Stainless Steel by Magnetic Force Microscopy (MFM)
Mahalle Parklarının Kullanımında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Farklılıklar: Karşıyaka (İzmir) Parkları Örneği
“Mahalle”de Sosyal Farklılıklar ve Mekansal Değişimler: Alsancak (İzmir) Örneklem Çalışması
Makas Mekanizmalarla Oluşturulmuş Biçim Değiştirebilen Üç Boyutlu Hareketli Strüktürlerin Tasarımı
Makina Sağlığında Durum İzlemenin Eşik Bazlı Basit Bir Mobil Uygulaması
Manyetik Levitasyon ile Adipoz Doku Biyofabrikasyonu
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile 3 Boyutlu Kanser Hücresi Kültürlenmesi Yoluyla Tümör Mimiği Üretilmesi
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile 3B Kardiyak Doku Modeli Oluşturulması
Manyetik Levitasyon Yöntemi ile Büyük Ölçekte Sferoid Üretimi ve Karakterizasyonu
Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Kemik Hücrelerinin Ağırlıksız Ortamda Kültürlenmesi
Manyetik Levitasyon Yöntemiyle Kemik Hücrelerinin Ağırlıksız Ortamda Kültürlenmesi
Manyetik Levitasyonda Kanser ve Sağlıklı Hücrelerin Beraber Kültürlenmesi
Mayada Bor Dirençliliği Sağlayan Genlerin Bitki Homologlarının Fonksiyonel Analizi
MCF7 Meme Kanseri Hücrelerinde APTX Geninin Alt Moleküler Mekanizmalarına Etkisinin İncelenmesi
Mechanic: İki-Boyutlu Malzeme Tabanlı Kompozitlerde Yük ve Isıl Taşınımının Modellenmesi
Mekanik Etkiye Duyarlı SiO2/PDMS Kompozit Filmlerin Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Mekanik Titreşimlerin Meme Kanseri Hücrelerinin Davranışlarına Etkisi
Meme Epitel Hücrelerinin Hücre Döngüsü Regülasyonunda Notch-IRF6 İlişkisi
Meme Kanseri Hedefli, Kararlılığı Arttırılmış, İki Bölgeden pH’ya Duyarlı, İlaç Konjuge, Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi ve in vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi