Browsing by Project

Showing results 719 to 738 of 1089 < previous   next >
Title
N-Butene İsomerizasyon Reaksiyonu için Zeolit Katalizörlerin Sentezlenmesi ve Test Edilmesi
Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kullanımlarının Araştırılması
Nano Pürüzlü Islanmaz, Aşınmaz ve Çizilmez Kaplamalar Elde Etmek Üzere Farklı Boy ve Özelliklerde Kompozit Dolgu Malzemeleri Sentezlenmesi
Nano ve Delikli Yapıda Baryum Karbonat Üretimi
Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma Ve Akış Kontrolü
Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma Ve Akış Kontrolü
'Nano' Kalsit (Caco3) Üretimi
Nano-Yapılandırılmış Grafenin Isıl Özellikleri
Nanoelektronik ve Nanokaplama Uygulamalarında Ultra-İnce Malzemeler
Nanohardness Investigation of Nitrogen Ion Implanted CoCrMo Orthopedic Alloy Using Atomic Force Microscopy (AFM)
Nanokompozit Malzemelerin Polimer Ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirlmesi ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Kitosan Mikroküreler İçeren Jelatin Doku İskelelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Doku İskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Doku İskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Nanometre Ölçeğinde Yapışma: Göğüs Kanseri Hücreleri ve Normal Epitel Hücreler
Nanometre Ölçeğindeki Protein Desenleri Üzerinde Işgalci-Ayak Oluşumu
Nanoplasmonik-Yapay Hücre Zarı Tabanlı Yeni Jenerasyon Tanı Platformları Üretimi
Nanotellerde ve Moleküler Yapılarda Spin Bağımlı İletkenlik ve Manyetik Özellikler
Nesne Takibi ve Tespiti için Üretici Olasılıksal Modelleme
Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Kullanılarak Ateşli Hastalıkların Uzaktan Teşhis ve Takibini Sağlayan Bir Platform Geliştirilmesi