Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 216 to 235 of 350 < previous   next >
Title
N-Butene İsomerizasyon Reaksiyonu için Zeolit Katalizörlerin Sentezlenmesi ve Test Edilmesi
Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kullanımlarının Araştırılması
Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma Ve Akış Kontrolü
'Nano' Kalsit (Caco3) Üretimi
Nano-Yapılandırılmış Grafenin Isıl Özellikleri
Nanoelektronik ve Nanokaplama Uygulamalarında Ultra-İnce Malzemeler
Nanokompozit Malzemelerin Polimer Ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirlmesi ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Doku İskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Nanometre Ölçeğinde Yapışma: Göğüs Kanseri Hücreleri ve Normal Epitel Hücreler
Nanometre Ölçeğindeki Protein Desenleri Üzerinde Işgalci-Ayak Oluşumu
Nanotellerde ve Moleküler Yapılarda Spin Bağımlı İletkenlik ve Manyetik Özellikler
New Apporaches For The Valorisation of URBAN Bulky Waste İnto High Added Value Recycled Products (URBANREC)
Noether Olmayan Halkalar Üzerinde Krull Schmidt Özellikleri
Non-Linear Optik Özellik Gösterme Potansiyeline Sahip Bimetallik Bileşiklerin Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu
Nufus Tespiti için Lınux Tabanlı Veri Toplama sistemi Geliştirilmesi
Oda Sıcaklığında Tungsten Disülfür İçerisinde Tek-Foton Kaynaklarının Elde Edilmesi Ve Işıma Karakteristiklerinin Optimizasyonu
Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020 (OpenAIRE2020)
Optimization Driven Architectural Desing of Structures (OptArch)
Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini Için Maliyet-Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü
Oryantasyon Değiştiren Ek Boyutlu Uzayların Boşluk Enerji Yoğunluğu ve Kaluza-Klein Modları Üzerindeki Etkileri