Browsing by Project

Showing results 752 to 771 of 1094 < previous   next >
Title
O-kumarik Asit Stresinde Listeria Monocytogenes’in Protein Analizi
Obezite Kontrolü İçin Akkermansia muciniphila’nın Gelişimini Destekleyici Probiyotiklerin Mukusa Bağlanma Yeteneklerinin Araştırılması
Obezite Kontrolü İçin Akkermansia muciniphila’nın Gelişimini Destekleyici Probiyotiklerin Mukusa Bağlanma Yeteneklerinin Araştırılması
Oda Sıcaklığında Tungsten Disülfür İçerisinde Tek-Foton Kaynaklarının Elde Edilmesi Ve Işıma Karakteristiklerinin Optimizasyonu
Odunsu Biyokütlenin Sakkarifikasyonunda Selüloz Etkinliğinin Artırılması
Ofislerde Mimari Aydınlatma Tasarımı Üzerine Kurulan Optimizasyon Modelinin Doğrulanması İçin Deneysel Bir Çalışma
Oksijenin Hemoglobine Bağlanma Enerjisinin Hesaplanması
Oksijenli Yakıt Katkısının n-Heptanın Yanmasında Bileşiklerin Konsantrasyonları Üzerine Etkilerinin Detaylı Kimyasal Kinetik Modellenmesi
Okso Molibden Trispirazolborat Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Onosma Türlerinden İzole Edilen Naftokinonların DNA Topoizomeraz Üzerine Etkileri ve Sitotoksik Özellikleri
Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020 (OpenAIRE2020)
Optik Fiberdeki Işığın Polarizasyon Durumu Kullanılarak Saldırı Tespit Sistemi Geliştirilmesi
Optimization Driven Architectural Desing of Structures (OptArch)
Organik Taze Sebze ve Meyvelerde Patojenlerin Saptanması
Origami Desenlerinden Esinlenerek Rijit Plakalarla Hareketli Üst Örtü Tasarımı ve İmalatı
Orman Atıklarından Hidrotermal Sıvılaştırma ile Biyoyağ Eldesi
Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini Için Maliyet-Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü
Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini Için Maliyet-Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü
Orta Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Hücrelerinde (OS-KOYH) Katot Performansının İyileştirilmesi Için Kobalt İçermeyen Yeni Katot Malzemelerinin Elektro-Püskürtmeyle Biriktirme (ESD) ile Hazırlanması
Ortopedik Uygulamalarına Yönelik olarak Kitosan Bazlı Kompozitlerin Geliştirilmasi ve Karakterizasyonu