Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 764 to 783 of 985 < previous   next >
Title
( R )-4' metilkılavuzonun hepatosellüler karsinoma hücre hattındaki MDM2-p53 protein-protein etkileşimi üzerindeki inhibitör etkisi
(R)-Klavuzon Z'nin Karaciğer Kanser Hücreleri ve Karaciğer Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Antikanser Özelliklerinin Incelenmesi
Radyokromik Filmlerin UV Doz Belirlemede Kullanımı
Redefining Geothermal Fluid Properties at Extreme Conditions to Optimize Future Geothermal Energy Extraction
REKOMBİNANT VE TİCARİ ESTERAZ ENZİMİNİN HALLOYSİT NANOTÜPE İMMOBİLİZASYONU
Renk ölçümsel biyosensör geliştirilmesi
Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal İleti Yolakları
Rings whose injective modules are R-projective
Roma harçlarında kullanılan kireçin ve ince agregaların özellikleri
Rosmarinik Asit in Escherichia coli O157:H7 ve Salmonella Enteritidis ’in büyümesi ve dış membran proteinleri (OMP) üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi.
Rural regeneration through systemic heritage-led strategies (RURITAGE)
Rüzgar enerjilerine yönelik tepe üstü akış analizi
Rüzgar Lidarları Tarama Rejimlerinin Kompleks Arazilerde Hataları
S-adenosyl methionine (SAM) enziminin Beta maritima bitkisinde Nickel toleransına karşı rölünün araştırılması
Salep Orkidesinin Somatik Embriyogenez ile Kütlesel Üretimi
SAVM031
Saydam İletken Elektrodlar İçin ITO Katmanının Tercihli (211) Yöneliminde Büyütülmesi
Sayısal Çok-Tanecik Fiziği Yöntemlerini Kullanarak Yüksek-Sıcaklık Süperiletkenleri ile Manyetik Yarıiletkenlerin Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi
Scalable Manufacturing of Organic Nano Devices for Electronics and Photonics (SMONDEP)
Scene Text Recognition and Its Application in Turkish