Browsing by Project

Showing results 937 to 956 of 1089 < previous   next >
Title
T Hücrelerinde GAPDH Aktivite Ölçümünün Optimizasyonu
Tahtalı Havzasında Hidrodinamik Çevrimin Modellenmesi ve Düşeyde Akım Profilinin Sıcaklılkla İlişkilendirilmesi
Takipçi Motor Kontrolünde Kullanılabilecek Kompakt bir PLL Devresinin Geliştirilmesi
Tam Homomorfik Şifreleme ile Gizliliği Koruyan Nadir Hastalık Analizi
Tamamen Optik Paket Anahtarlamalı Ağlar için Düğüm Tasarımı
Tarçın Yağı Yüklü Nanokil Katkılı Kitosan Nanokompozit İaç Salım Sistemleri
Tarihi Horasan Harcı Hazırlanmasında Kullanılacak Pişirilmiş Killerin Kullanım Koşullarının Araştırılması
Tarihi Kaynaklar Üzerinde Veri Analizi ve Görselleştirme Teknikleri Uygulaması (19. Yüzyıl İngiliz Konsolosluk Raporları Örneğinde)
Tarihi Yapılarda Mermer Yüzeylerinin Bıo-Bozunur Polimer ile Korunması
Tarihi Yapıların Değişimlerinin Belgelenmesi ve Bulguların Arşivlenmesi İçin Fotogrametrik Bir Yöntem Araştırılması
Tarihi Yapıların Restorasyonunda Kullanılacak Sönmüş veya Sönmemiş Kireç ile Üretilen Hidrolik Harçların Özelliklerinin ve Yapısal Davranışlarının Belirlenmesi
Tarım İlacı Kalıntılarının Tespit Edilmesi Için Optik Enzim Sensörü Geliştirilmesi
Tarımsal Atıkların Ekolojik Ambalaj Üretiminde Kullanımı
Tasarım Yoluyla Güvenli Kent Mekanları Yaratılması: Tasarımla Suçun Önlenmesi (CPTED) Prensiplerinin Etkinliğinin Konak Meydanı Tasarımı Örneğinde Ölçülmesi
Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Sialidaz Gen İfade Analizleri
Tay-Sachs Hastalığı Hücre Hatlarında Osteoporozun Belirteçlerinin Araştırılması
Tay-Sachs Hastalığında Mirna'Ların Lizozomal Ekzositoz'un Düzenlenmesindeki Biyolojik Rolünün Araştırılması
Taze Gıdaların Raf Ömrünün Uzatılması için Biyo Kökenli Kaplamaların Geliştirilmesi
Taze Meyve ve Sebzeler için Katmanlı Depozisyon İşlemi ile Model Yenilebilir Nano-Kaplama Elde Edilmesi ve Kaplamaların Karakterizasyonu: Daldırma ve Spreyleme Metodlarının Karşılaştırılması
Taze Meyve ve Sebzelerde Çürümeye Neden Olan Bitki Patojenlerinin İnaktivasyonu İçin Kullanılabilecek Bitkisel Kaynaklı Doğal Maddeler ve Ekstraktlar Belirlenmesi