Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 889 to 908 of 985 < previous   next >
Title
Uçucu Kül ve Doğal Zeolitin Beraber Kullanılarak Borun Atık Sulardan Uzaklaştırılması
Uçucu Külden Üretilmiş Yapay Agreganın Kendiliğinden Yerleşen Betonun Reolojisine Etkileri
Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri Ve Bunların Heteroyapıları
Ultra-Dence Unsupervised Heterogeneous Wireless Cloud Coded Networks for 5G/B5G (RECENT)
Ultrafiltrasyon Mikrofiltrasyon Seramik Kompozit Filtrelerin Biyoteknoloji Uygulamaları için Hazırlanması
Ulusal Kavun (Cucumis melo) kolleksiyonlarındaki genetik çeşitliliğinve antioksidant içeriğinin belilenmesi
Understanding the roles of mammalian sialidases in glycolipid catabolism (Catabolic sialidases)
Urla İlçesi Tarımsal Alanlarının Dönüşümünün Analizi
UV Işın Yayan Diyotların (UV-LEDS) Taze Sıkılmış Elma Suyunun Pastörizasyonunda Alternatif Bir Teknoloji Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
UV-C Işığının Çilek Suyu Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
UV-C ışınlama ve kombine ılımlı ısıl işlem uygulanmış çilek suyunun biyoaktif bileşiklerinin in-vitro biyoerişebilirliklerinin araştırılması
Uyarıcı cevaplayabilen PEG-peptid konjugatı bazlı kürkümin taşıyıcı sistemi geliştirilmesi
Uydu Bileşenlerinin Konumlandırmasına Yönelik ve Yüksek Katlanma Oranına Sahip Katlanabilir Direk Mekanizmaları Tasarımı
Uzun kodlamayan RNA ve protein etkileşimlerinin irdelenmesi
Üç Boyutlu Doku Kültürü Tekniği ile Çoğaltılan Meme Kanseri Hücrelerinin Düzenli Uygulanan Mekanik Kuvvet Varlığında Yapı ve Davranışlarının İncelenmesi
Üç Boyutlu Model Kullanılarak Tarihi Yapılardaki Mimari Değişimlerin Analizi
Üç boyutlu yazıcı ile mikroakışkan cihaz üretimi
Üçlü alaşım HgxCd1-xTe yarı-iletken kolloidal nanokristallerde eksiton spektroskopisi ve dinamiğinin nanokristal kompozisyonu ile ilişkisinin araştırılması
Ülseratif Kolit ve Crohn inflamatuvar bağırsak hastalıklarının ayrıştırıcı klinik tanısında kullanılacak yenilikçi bir moleküler yöntem geliştirilmesi
Üstüniletkenlerdeki Josephson Girdap Akısının Terahertz Işıması