Browsing by Project


Browsing by Project
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 911 to 930 of 985 < previous   next >
Title
Yabani bir domates türü olan Lycopersicon hirsutum’un genetik potensiyelinin sofralık domates ıslahı için araştırılması ve kullanımı
Yağ Karışımlarının İnteresterifikasyon İşleminin Mid-İnfrared Spektroskopi ile İzlenmesi
Yakın Enfraruj Spektrometresi ile Zeytinyağı Tağşişinin Kolay ve Hızlı Tespiti İçin Genetik Algoritmalara Dayalı Kemometrik Metodlar Geliştirilmesi
Yakıt Hücresi Uygulamaları İçin Susuz Polimer Elektrolit Membranlarının Geliştirilmesi
Yakıt Oxygenate olarak kullanılan MTBE'nin Kliptonitçe Zengin Doğal Zeolite Adsorpsiyonunun İnc.
Yandex trafik durumu haritalarından güncellenen bilgiden zaman-serisi veri analizi yöntemi ile yollarda genelleştirilmiş ve kategorik hizmet seviyesi bilgisinin yerine geçen parametrenin elde edilmesi: İzmir kenti örneği
Yanma Süreçlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Oluşumunun Modellenmesi
Yapay Grafen Nanoyapılarda Çok Elektron Kuantum Etkileri
Yapılar üzerindeki patlama etkilerini doğrudan basınç dalgası ile oluşturan bir deney düzeneği (DBDDD) tasarımı ve imalatı.
Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği
Yaşlı Bireylerin Park Kullanımlarına Fiziksel ve Sosyal Çevrenin Etkileri
Yeni 2'-Alkil Türevlendirilmiş Klavuzon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Potansiyel Anti-Kanser Özelliklerinin Belirlenmesi
Yeni 5,6-Dihidro-2h-Piran-2-On Türevlerinin Kanserli Ve Sağlıklı Pankreas Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitelerinin Mekanistik İncelenmesi
Yeni Alt-Bileşenlerinin Geliştirilmesi Ile İyileştirilmiş Performanslı Bir Haptik Sistem Tasarımı (Hiss)
Yeni bir manyetik immünoassay platformunun geliştirilmesi
Yeni İsoindol Türevlerinin Anti Kanser Aktivitelerinin İncelenmesi
Yeni Nesil Dielektrik/Metal/Dielektrik Saydam İnce Film olarak ZTO / Ag / ZTO Elektrotların Elektriksel Tavlanması
Yeni Nesil İki Boyutlu Malzemelerde Termoelektrik Verimin Nanoyapılandırma ile Artırılması
Yeni Nesil Mitokondriye Yönlendirilmiş Bis-Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Hücre Ölümü Üzerindeki Rolünün Işık Etkisi Altında Nicel ve Nitel Olarak Belirlenmesi
Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Bioaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon ve Protein Düzeyleri ve Klinik Seyire Etkileri