Organization name
03.01. Department of Bioengineering
City
İzmir
Country
Turkey
City
İzmir
Description
Bioengineering is one of the newest departments of Izmir Institute of Technology (IYTE) Faculty of Engineering. In this rapidly developing field, it was decided to establish a Bioengineering Department in 2013 in order to strengthen the scientific infrastructure and training programs of IYTE. This decision was put into practice in 2014 and our department has started to work to establish a dynamic and productive academic staff with international academic experience that can make a difference in its field.

The main aim of the department, which currently has 6 faculty members; is to host high-impact researches in the main fields of bioengineering such as biomaterials, biomechanics, bioinstrumentation, biosensors, cellular and molecular engineering, pharmaceutical technologies, bioinformatics and synthetic biology, and to train expert manpower in these fields.

After the academic qualifications were achieved, the faculty members of the department started to educate students [BSc in Bioengineering, MSc in Bioengineering, and PhD in Bioengineering (jointly with Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences)]. Within the Bioengineering Department; many young graduates who have completed their undergraduate studies in Bioengineering, Biology, Molecular Biology and Genetics, Chemistry, Biochemistry, Materials Science and Engineering, Chemical Engineering, Computer or Software Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Medicine, Pharmacy, etc. are continuing their master and doctoral education.

Higher Education Council (YÖK) decided to open the undergraduate program in our department and the first undergraduate students were accepted in the academic year of 2018-2019.

YÖK has approved our application to open a Bioengineering PhD Program. Applications for the first Bioengineering PhD Program were received in the spring semester of the 2018-2019 academic year.

Department of Bioengineering currently accepts applications for faculty positions to expand its education and research endeavors.

For further information, refer to https://bioeng.iyte.edu.tr/en/home-page/

------

Biyomühendislik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mühendislik Fakültesinin en yeni bölümlerinden biridir. Son derece hızlı gelişen bu alanda İYTE’nin bilimsel altyapı ve eğitim programlarının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla 2013 yılında Biyomühendislik Bölümü kurulması kararı alınmıştır. 2014 yılında bu karar hayata geçirilmiş ve bölümümüz yurt dışı akademik deneyime sahip, alanında farklılık yaratabilecek, dinamik ve üretken bir akademik kadro kurmak için çalışmalarına başlamıştır.

Halihazırda 6 öğretim üyesi bulunan bölümümüzün temel amacı; biyomalzeme, biyomekanik, biyoenstrümentasyon, biyosensörler, hücresel ve moleküler mühendislik, ilaç teknolojileri, biyoinformatik ve sentetik biyoloji gibi biyomühendisliğin temel alanlarında yüksek etkili araştırmalara ev sahipliği yapmak ve bu alanlarda uzman insan gücü yetiştirmektir.

Akademik yeterlilikler sağlandıktan sonra, bölümümüz öğretim üyeleri Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim programları kapsamında [Biyomühendislik Yüksek Lisans, Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Biyomühendislik Doktora (Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak)] öğrenciler yetiştirmeye başlamıştır. Biyomühendislik Bölümü bünyesinde biyomühendislik, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, kimya, biyokimya, malzeme bilimi ve mühendisliği, kimya mühendisliği, bilgisayar veya yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, tıp, eczacılık gibi alanlarda lisans eğitimini tamamlamış pek çok genç mezunun yüksek lisans ve doktora eğitimleri sürmektedir.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından lisans programı açılması kararı verilen bölümümüze, ilk lisans öğrencilerini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir.

YÖK, Biyomühendislik Doktora Programı açılması başvurumuzu uygun bulmuştur. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ilk Biyomühendislik Doktora Programı başvuruları alınmıştır.

Detaylı bilgi için; https://bioeng.iyte.edu.tr/
Country
Turkey