Organization name
03.09. Department of Materials Science and Engineering
Director
City
İzmir
Country
Turkey
City
İzmir
Description
Malzeme bilimi ve mühedensliği, fen bilimleri ile mühendislik branşlarının tümüyle kesişen ve iç içe var olan bir alandır. İYTE’de Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (MBM) Programı, İYTE’nin bilimsel araştırma öncelikli bakış açısı doğrultusunda interdisipliner olarak yüksek lisans (1998) ve doktora (2008) eğitimine başlatmıştır. 2013 yılında MBM Bölümü kurulmuş, lisans eğitimine ise 2018-2019 öğretim yılında başlanmıştır. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde, öğrencilerin kariyerlerini geniş bir spektrumda geliştirebilmeleri için sağlam bir bilim ve mühendislik temeli verilmektedir. Nanoteknoloji ve akıllı malzemeler gibi güncel konuları da içeren eğitim planı ile öğrencilerin gerek sanayi gerekse araştırma-geliştirme pozisyonlarına iyi birer aday olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerini Fen Fakültesi binalarında sürdürmekte olan Bölüm, yaklaşık olarak 1200 m2’lik kapalı alanda hizmet vermektedir. Henüz kuruluş aşamasında olan kadrosu 5 öğretim üyesi (1 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent), 13 araştırma görevlisi ve 1 uzman’dan oluşmaktadır. Yürütülen araştırmalar, ileri teknolojilerde kullanılabilecek malzemelerin tasarımını, üretimini ve uygulamaları için gerekli kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içermektedir. Bölümümüz alanındaki güncel gelişmelere odaklı, sayısı ve etkisi giderek artmakta olan güçlü akademik kadrosu ve cihaz altyapısıyla etkin bir çalışma ve öğrenme ortamı sunmaktadır.

For further information, refer to https://mse.iyte.edu.tr/
Country
Turkey