6-Bisikloaril substitentli (R)-5,6-dihidro-2H-pyran-2-on türevlerinin anti-tümör özellikleri: Laboratuvardan klinik öncesi çalışmalara.


Project Title/Proje Başlığı
6-Bisikloaril substitentli (R)-5,6-dihidro-2H-pyran-2-on türevlerinin anti-tümör özellikleri: Laboratuvardan klinik öncesi çalışmalara.
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-04-2011
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-04-2014
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
Amount/Destek Miktarı
374370
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
110T782