Astragalus Sikloartanlarının Endofitik Funguslarla Biyotransformasyonu ve Elde Edilen Metabolitlerin Telomeraz Aktivasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Project Title/Proje Başlığı
Astragalus Sikloartanlarının Endofitik Funguslarla Biyotransformasyonu ve Elde Edilen Metabolitlerin Telomeraz Aktivasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-05-2015
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-05-2017
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
Amount/Destek Miktarı
412080
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
114Z958