2-4-Eninlerin Geçiş Metal Katalizli Alkoksikarbonilasyon ve C-C Kenetlenme Tepkimeleri, Oluşan Fonksiyonel Vinilalen Ürünlerin Altın Katalizli Tepkimeleri


Project Title/Proje Başlığı
2-4-Eninlerin Geçiş Metal Katalizli Alkoksikarbonilasyon ve C-C Kenetlenme Tepkimeleri, Oluşan Fonksiyonel Vinilalen Ürünlerin Altın Katalizli Tepkimeleri
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-09-2011
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-09-2013
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
Uluslararası
 
Amount/Destek Miktarı
251958
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
210T092