Bazik Amino Asit İçeren Çift-Protonlanmış Peptit İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometresi Ile Çalışılması


Project Title/Proje Başlığı
Bazik Amino Asit İçeren Çift-Protonlanmış Peptit İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometresi Ile Çalışılması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-04-2016
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-10-2018
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
Amount/Destek Miktarı
290250
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
215Z257