Fotosentetik Mikrobiyal Yakıt Hücresi (FMYH) ile Farklı Organik Yüklerdeki Atıksuların Arıtılması ve Enerji Üretimi


Project Title/Proje Başlığı
Fotosentetik Mikrobiyal Yakıt Hücresi (FMYH) ile Farklı Organik Yüklerdeki Atıksuların Arıtılması ve Enerji Üretimi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
18-05-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
18-05-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
3000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2020IYTE0083