Lipaz aktivitesine sahip, soğuğa adapte olmuş bir bakteriden lipaz enzimi kodlayan geninin klonlanarak rekombinant olarak üretilmesi.


Project Title/Proje Başlığı
Lipaz aktivitesine sahip, soğuğa adapte olmuş bir bakteriden lipaz enzimi kodlayan geninin klonlanarak rekombinant olarak üretilmesi.
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-09-2016
Expected Completion/Beklenen Bitiş
31-08-2017
 
Funder/Fon Sağlayıcı
 
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
3500
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2016IYTE25