Picture
orhan-gündüz--246x300.jpg picture
Full Name
Gündüz, Orhan
Vernacular Name
Orhan GÜNDÜZ
 
 
Personal Site
 
Loading... 5 0 20 0 false
Loading... 1 0 20 0 false
Interests
Flow and contaminant transport modeling in surface water systems
Source/sink terms in environmental systems
Numerical techniques in environmental modeling
Environmental impact assessment
Water resources management
Yüzey ve yeraltı su kalitesi
Çevresel modelleme
Çevre mühendisliğinde sayısal yöntemler
Yüzey ve yeraltı sularında akış ve kirletici taşınması
Yüzey ve yeraltı sistemlerinin dinamik etkileşimleri
Çevresel modellemede kaynak/batık koşulları
Çevresel etki değerlendirmesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Surface and subsurface water quality
Environmental modeling
Numerical methods in environmental engineering
Flow and contaminant transport in surface and subsurface waters
Dynamic interactions of surface and subsurface systems
Source/sink terms in environmental modeling
Geographic information systems