Picture
dutta.jpg picture
Full Name
Dutta, Abhishek
 
Loading... 5 0 20 0 false
Loading... 1 0 20 0 false
Interests
Karmaşık hidrodinamik ve reaktif olaylar için modeller içeren ve ölçekli fiziksel modeller aracılığıyla karşılaştırmayı içeren kaynak verimli yüksek sıcaklık süreçleri
Mevcut olanın iyileştirilmesine ve yeni kimyasal proses teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanan enerji verimli prosesler
Atık kaynak geri kazanımını değerlendiren, maliyet açısından verimli, deneysel olarak yönlendirilen matematiksel modeller
Resource-efficient high temperature processes involving models for complex hydrodynamic and reactive phenomena and comparing through scaled physical models
Energy-efficient processes focusing on the improvement of existing and development of new chemical process technologies
Cost-efficient experimentally-driven mathematical models valorizing waste resource recovery