Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10149
Title: Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of contemporary developments in the field of architectural photogrammetry
Authors: Turan, Mine
Issue Date: 2004
Publisher: Gazi Üniversitesi
Abstract: Sayısal (dijital) veya analog (fotoğrafik) görüntüler üzerindeki bilgilerin, mimari nesnelerin ölçekli görsel belgelerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere değerlendirilmesi tekniklerinin bütününe mimari fotogrametri denilmektedir. Tarihi uygulamalarda genellikle ayrıntılı cephe çizimleri ile belgeleme sonuçları sunulurken, çağdaş olanaklar, koruma uzmanı mimarın gereksinim duyduğu çözümleyici görselleştirmelerin sunumuna da olanak vermiştir. Artık fotogrametri ile belgelenen tarihi binalar; bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu modelleri, çeşitli perspektifleri ve tematik bilgilerin döküldüğü ayrıntılı haritaları ile incelenebilmektedirler. Etkileşimsel çoklu ortamda gerçekleştirilen sunumlar da yapılabilmektedir. Bu sunumlara olanak veren yüksek geometrik hassasiyetteki filmli ve dijital fotoğraf makineleri, yüksek çözünürlükteki tarayıcılar ve görüntü değerlendirme yazılımları hızla geliştirilmektedir. Diğer yandan fotogrametrinin temel ilkeleri yeniden yorumlanarak yöntem kurguları çeşitlenmektedir. Tüm bu çağdaş gelişimlerin mimari koruma alanındaki yeri, derlenen kaynaklar yorumlanarak bu yazı kapsamında vurgulanmıştır.
Architectural photogrammetry is defined as the set of techniques for the evaluation of the data on photographs in order to obtain scaled visual documents of architectural objects. In historical applications, the documentation results are presented generally in form of detailed facade drawings. However, analytic visualizations, which are indispensable for the architect restorer, are made possible in contemporary applications. Nowadays, the historical buildings documented via photogrammetry can be presented with their 3D models, various perspectives and maps including thematic information prepared in computer environment. Interactive multi-media presentations are also possible. The tools that make such presentations possible are developing in a rapid rate. These are namely film and digital cameras with high geometric accuracy, scanners with high resolution and image evaluation software. At the same time, the basic principles of photogrammetry are re-interpreted to give way to the development of various new methods. The significance of all these developments from the point of view of architectural conservation is interpreted in this article.
URI: https://hdl.handle.net/10149
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/966
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
36a00e27-2630-48d9-916a.pdf716.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

5
checked on Feb 16, 2024

Page view(s)

40,500
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

620
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.