Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10157
Title: Çelik köprü I-kirişlerine yanal destek sağlayan trapez sac kalıpların mukavemeti
Other Titles: Strength of permanent metal deck forms used to brace steel bridge I-girders
Authors: Eğilmez, Oğuz Özgür
Alkan, Deniz
Keywords: Trapez sac kalıplar
Kararlılık
Çelik I-Kiriş
Issue Date: 2009
Publisher: Turkish Chamber of Civil Engineers
Abstract: Trapez Sac Kalıplar (TSK) hem çelik bina hem de çelik köprü sektörlerinde beton döşemenin kalıp sistemi olarak sıklıkla kullanılmaktadırlar. TSK’ler her ne kadar bina inşaatlarında çelik I-kirişlere yanal destek sağlayıcı elemanlar olarak işlev görseler de, çelik köprü sektöründe trapez sac kalıplardan destek elemanları olarak yararlanılmasına izin verilmez. Ancak, önceki çalışmalar birleşim detayının geliştirilmesi durumunda TSK sisteminin kirişin yanal kararlılığına belirgin şekilde destek sağlayabildiğini göstermiştir. Bu makale halen devam etmekte olan ve TSK’lerin mukavemetinin incelendiği analitik bir çalışmanın ara sonuçlarını içermektedir. Geçmişte, TSK sistemleriyle desteklenen köprü kirişlerin genel burkulma davranışını irdeleyen basit sonlu elemanlar modelleri (SEM) kullanılmıştır. Bu çalışmada TSK’leri hem birbirlerine hem de kirişlere bağlayan vidalardaki kararlılık destek kuvvetlerini belilemek için kullanılan geliştirilmiş bir sonlu elemanlar modelinin sonuçlarına yer verilmiştir. Bu çözümleme sonuçları TSK’lerin içermesi gereken mukavemet ihtiyacını belirleyecek olan bir tasarım yönteminin geliştirilmesinde kullanılacaktır.
Permanent metal deck forms (PMDF) are frequently used in the building and bridge industries as concrete deck formwork. PMDF are not currently relied upon as a bracing source for bridges due to eccentric connections that can dramatically reduce the stiffness of the deck system. However, previous studies have shown that the PMDF can provide substantial bracing against lateral torsional buckling to the bridge girders by making simple modifications to connection details. This paper presents the results of an ongoing analytical study on the PMDF strength requirements for steel bridge girders. In the past, simplified finite element analytical (FEA) models were used to investigate the global buckling behavior of the PMDF braced systems. This paper focuses on results of modified FEA models to determine the stability brace forces of fasteners used to connect the PMDF along the sidelaps of the sheets and also to the girders. The results will be used to develop strength requirements for the PMDF used in the bridge industry.
URI: https://hdl.handle.net/10157
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/92364
ISSN: 1300-3453
0300-2721
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Çelik Köprü.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Dec 9, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Jun 17, 2023

Page view(s)

46
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

8
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.