Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10249
Title: IEEE 802.11 kablosuz ağları için bir gerçek zamanlı iletişim protokolü
Other Titles: A real-time communication protocol for IEEE 802.11 wireless networks
Authors: Ayav, Tolga
Publisher: Dokuz Eylül Üniversitesi
Abstract: 802.11 kablosuz ağları gerçek zamanlı uygulamaların gereksiniminlerini karşılayabilecek sağlıklı mekanizmalardan yoksundur. Bu çalışma, uygulama katmanında kolaylıkla gerçekleştirilebilen ve iletişim verimliliğini artırarak sistemi gerçek zamanlı uygulamaların beklenti seviyesine çıkartan bir protokol sunmaktadır. Protokol, seçilen bir merkez düğümün diğer düğümleri sorgulaması esasına dayanmakta olup, trafiğin zamanlaması En Yakın Zaman Sınırı İlk algoritması tarafından sağlanmaktadır. Değişken trafik yükleriyle baş edebilmek amacıyla, kanal kullanımını istenen seviyede tutacak bir geri beslemeli kontrol döngüsü de protokole eklenmiştir. İletişimin matematiksel modeli oluşturularak, kontrol döngüsünün kararlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Ağın NS-3 benzetimleri, protokolün değişken trafik yüklerinde kanal kullanım oranını istenen seviyede tutabildiğini ve daha az paket kaybına ulaştığını göstermektedir.
802.11 wireless networks do not have proper mechanisms to fulfil the requirements of real-time applications. This study presents a real-time communication protocol that can be implemented in the application layer. The proposed protocol is based on a preselected master node interrogating other nodes, using the Earliest-Deadline-First algorithm for scheduling the network traffic. In order to cope with the highly variable traffic load, the protocol is also augmented with a feedback control loop to keep the channel utilization at a predefined level. The stability analysis of the control loop is performed through the mathematical model of the communication. The NS-3 simulations show that the protocol is able to keep the utilization at the desired level and achieve a less packet loss.
URI: https://hdl.handle.net/10249
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/218499
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
S55-m1-Ayav.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,370
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

100
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.