Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTayfur, Sena-
dc.contributor.authorSaatçi, Selçuk-
dc.contributor.authorAlver, Ninel-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:19Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1300-7009-
dc.identifier.issn2147-5881-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/pajes.2017.98700-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10254-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/305306-
dc.description.abstractÇelik fiber katkılı betonarme elemanların kullanımı son yıllarda artmakla birlikte bu elemanların yapısal davranışlarının modellenmesinde mevcut analitik yöntemler yetersiz kalmakta ve doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada üç noktalı statik yükleme altında davranışı deneysel olarak belirlenmiş çelik fiber katkılı iki kiriş ile çelik fiber katkısı olmayan bir kiriş Değiştirilmiş Basınç Alanı Teorisi'ne dayanan bir doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir Kullanılan yöntemde çatlamış betonda çatlak yüzeyleri arasında çelik fiberlerin ilettiği çekme gerilmelerinin modellenmesinde Basitleştirilmiş Kapsamlı Gömülme Modeli seçilmiştir. Analiz sonuçları deney sonuçlarıyla karşılaştırıldığında kullanılan sonlu elemanlar yönteminin kirişlerin eğilme kapasitelerini ve oluşan ana çatlakları yüksek hassasiyetle belirlediği, ancak kirişlerin deplasman kapasitelerini olduğundan çok daha düşük bulduğu görülmüştür. Modelin ana çatlakları doğru tespit etmekle birlikte oluşan çok sayıda küçük çatlakları doğru tespit edememesi ve bunun sonucu olarak ana çatlaklarda donatı kopmasının olduğundan erken gerçekleşmesi sonucu kirişin düşük deplasmanlarda göçtüğü değerlendirilmiştir. Daha hassas çözümler için çelik fiber katkısının modellenmesinde daha gelişmiş modellere ihtiyaç olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractAlthough the use of steel fiber reinforced concrete elements is on the rise in recent years, present analytical models to determine the structural behavior of these members are inadequate, requiring numerical methods such as nonlinear finite element method. In this study, two steel fiber reinforced concrete beam and one ordinary reinforced concrete beam tested under static three-point bending were modeled with a Modified Compression Field Theory based nonlinear finite element method and results were investigated. In the method, Simplified Diverse Embedment Model was selected to model the tensile stresses transmitted between crack faces in cracked concrete. When analysis results were compared with experimental results, it was observed that the bending capacities and major cracks were captured with high accuracy, whereas displacement capacities were highly underpredicted. Although the major cracks were predicted with high accuracy, the fact that the model could not predict smaller cracks accurately and, as a result, the occurrence of a premature reinforcing bar failure at major cracks is believed to be the major reason for earlier failure of beams. More advanced models are needed for modeling the steel fiber reinforcement in order to obtain more accurate solutions.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇelik fiber katkılı beton-
dc.subjectEğilme davranışı-
dc.titleÇelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the behavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrups under bending by nonlinear finite element analysisen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorSaatçi, Selçuk-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage397en_US
dc.identifier.endpage402en_US
dc.identifier.wosWOS:000436191100006en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/pajes.2017.98700-
dc.relation.doi10.5505/pajes.2017.98700en_US
dc.coverage.doi10.5505/pajes.2017.98700en_US
dc.identifier.trdizinid305306en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
7ece590b-c00f-43c8-b2ab-69643da779d1.pdf914.16 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s)

590
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

30
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.