Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10258
Title: Çok fonksiyonlu form değiştirebilir köprü tasarımı için iki serbestlikli strüktürel mekanizma önerisi
Other Titles: A novel two degrees-of-freedom structural mechanism proposal for multi-functional transformable bridge
Authors: Gür, Şebnem
Yar, Müjde
Korkmaz, Koray
Keywords: Antiparallelogram mechanism
Moveable bridge
Position analysis
Hareketli köprü tasarımı
Issue Date: 2017
Publisher: Gazi Üniversitesi
Abstract: Hareketli köprüler ilk zamanlar korunma ihtiyacı ile tasarlanmıştır. Modern zamanlarda ise ulaşımıkolaylaştırmak için geliştirilmeye devam edilmektedir. Sabit köprülerin aksine farklı kullanım senaryolarınıdesteklemeleri sebebiyle tercih edilmektedirler. Bu yazıda mevcut hareketli köprüler kinematik özellikleriaçısından tanıtılmış, hangi kullanım seneryolarını destekledikleri ve eksik kaldıkları yönler açıklanmıştır.Daha sonra güncel bir örnek olan Rolling Bridge'de kullanılmış strüktürel mekanizmanın tasarım prensiplerden yararlanarak, tüm kullanım senaryolarını destekleyen form değiştirebilen köprü için çokdevreli ve iki serbestlikli yeni bir strüktürel mekanizma önerilmiştir. Son olarak mekanizmanın pozisyonanalizi yapılarak Microsoft Excel® ortamında gerçekleştirilen grafik sunulmuştur
At first moveable bridges are built with the need of protection. Also they are developed to ease transportationin modern times. They are in favor compared to stable bridges due to their adaptive capabilities for varioussituations. In this article existing moveable bridges are introduced in terms of their kinematic properties and their abilities to respond different transportation needs are examined. Later on, making use of the structuralmechanism design principles of a contemporary example, the Rolling Bridge, a novel two degrees-offreedom multi-loop structural mechanism that can support all types of usage scenarios is proposed for atransformable bridge. Lastly a position analysis of the mechanism is done and a graphic is presented inMicrosoft Excel®
URI: https://doi.org/10.17341/gazimmfd.369866
https://hdl.handle.net/10258
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/267428
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.17341-gazimmfd.369866-389002.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Mar 1, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Feb 26, 2024

Page view(s)

2,272
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

128
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.